Ham Lorenz min ven æ hæ laue ham it o fortæl hvem han e

Han ringe  sidst og fortål at hvis æ skul å en daiting å Lolland, så skul æ haus o tai en ba be maskin me, for de kan godt ha e lidt møje skæch, for de e halvpolakke nau a`m. ha ha. Den føst dam æ så va i netto den føst dau, hun stau foran mæ ve e kas, hun va nok 155 kortklippe o me nau hænde så stoue som en stechpan`.

Å så spu Lorenz om æ it hai e lidt selvbrune i røj elle blå, for han fek besøch af sin svaue fra Spanien, o han ku jo alichevel  it blyv så brun som vos så ku det jo væ han vill lån jen af dem. Sikke nau slurre.

Nej hvor for han ringe, va faktisk for det han hai tænt å, at han vil te o ha høns, for det va goj tisfordriv. O så va det at han kom i tanke om at da di boj i sottrup, hai de høns, o en dau sku der moches ue ve`m, og så fandt de en stoue muse re`. Men e høns hai lynhodich væt edde dem, o de hai ba fåt e lille prik i e nak o så va de døj, ja han vist it at høns ku væ så effektiv. Han fortål o at jen a e naboe hai en ræv så stoue så stoue, så når hun hang e ynnebaus op, troi de der va blevn sol formørkels. Sai i at han e magge, sån e han kun nau gang, ha ha.

oversættelse

Han ringede sidst og fortalte, at hvis jeg skulle på en daiting på Lolland, skulle jeg huske at ta en barbermaskine med, for de kan godt ha lidt for meget skæg, for de er halvpolakker, nogen af dem. Den første dame jeg så, var i netto, den første dag, hun stod foran mig ved kassen, hun var nok 155, kort klippet og me nogle hænder så store som en stegepande.

Og så spurgte Lorenz, om jeg havde lidt selvbruner i rød eller blå, for han fik besøg af sin svoger fra Spanien, og han kunne jo alligevel ikke blive så brun som os, så kunne det jo være at han ville låne en af dem. Sikke noget sludder.

Nej hvorfor han ringede, var faktisk fordi han havde tænkt sig, at han ville til at ha høns, for det var god tidsfordriv. Og så var det at han kom i tanke om at da de boede i Sottrup, havde de høns, og en dag skulle der muges ud ved dem, og så fandt de den stor muse rede. Men hønsene havde lynhurtig været efter dem, og de havde bare fået et lille prik i nakken og så var de døde, han viste ikke at høns kunne være så effektive. Han fortalte også, at en af naboerne havde en røv så stor så stor, så når hun hang underbukserne op, troede de der var blevet solformørkelse. Sig ikke han er tosset, sådan er han kun nogen gange, ha ha

Å Lolland he midt å e uch. Vasindsai.

Tusind tak for de søjde beskeje æ fek e gå jaus o et pa e dau. Æ va netop å kursus ve min dætte,…do ska ba tai dæ e lidt sammel, fek æ o ve`. Ha ha det e ba`pjat. Vi (hun) fek e blog te o se e lidt ornle ue.

Æ sku jo hai væt å arbe e gå, men det blev ændre te e dau, så æ fek lich laue en hel masse e gå. Æ fek samle ål`e skaf, Ikea, o rydt op, så æ ku væ he. O e dau hæ æ fåt laue e kloak o e vand te e køchen, låj ind i e vech, så den e ba plingeling. E klok e no to, o de vil`ring nå de vist hvornå`Kasper sku afstai. så det blyve nok helle it te nau e dau, så kan æ da få ordne me i e køchen, æ ska liche ha posse e vech som æ lich hæ mure op. Det e ue te en ny ind gang æ ska ha laue, så æ ka gå lich ue å min ny grund, som æ fek me i e handel.

Lich te nau helt andt. Det va min goj ven Henry, fotograf, som æ hai te nabo i Gammelgaf, han læ me o lau strøm og vand. Hvis han va fæ me o forkla, nå æ kom o spu`om et problem, så soi han ålti te sidst, o så e den ba plingeling. O han hai sku ret, den karl. Han va it så goi te det fin sproch, så korrespondance, kolt han kobedanse. men e mening va jo goi nok. o så soi han ålti vasindsai. Så det kolde vi da ham e no, selv om han e dø for manne år si`n. Vasindsai. Det betye jo hvad skal jeg nu sige.

Gammelgaf må æ nok helle skryv om en naun dau, for det va nau af et stai, vi fek banke op de`. En ri skol`,  stutteri, hvo vi hai opstålle 23 hest`. Cana, Lars, Anne Grethe og mæ. Jen af de fø`st pich i stål va Rie, som Larses dætte blev opkålt edde.

Nå e morn tile e kl 3 skal æ  kø` nau vare te København fra Syndeborg. Ingen problem.

Oversættelse

Tusind tak for de søde beskeder jeg fik i aftes og et par i dag. Jeg var netop på kursus hos min datter,…du skal bare ta dig lidt sammen, fik jeg at vide, Ha ha det er bare pjat. Vi(hun) fik bloggen til at se ordentlig ud.

Jeg skulle havde været på arbejde i går, men det blev ændret til i dag, så jeg fik lavet en hel masse i går. Jeg fik samlet skabene;Ikea, og ryddet op, så jeg kunne være her. Og i dag har jeg fået lavet kloak og vand til køkkenet, lagt ind i væggen, så den er bare plingeling. Klokken er snart to, og de ville ringe når viste hvornår Kasper skulle afsted, så det bliver nok heller ikke til noget i dag, så kan jeg da få ordnet mere i mit køkken, jeg skal have pudset væggen, som jeg lige har muret op. Det er til en ny indgang jeg skal have lavet, så jeg kan gå lige ud på min nye grund, som jeg fik med i handelen.

Lige til noget helt andet. Det var min gode ven Henry fotograf,  som jeg havde til nabo i Gammelgab, han lærte mig at lave strøm og vand. Hår han vær færdig med at forklare, når jeg kom med et problem, sagde han altid til sidst, og så er den bare plingeling. Og han havde sku ret den karl. Han var ikke så god til det fine sprog, så korrespondance, kaldet han kobedanse, men meningen var jo go nok, og så sagde han altid vasindsai. så det kalder vi ham endnu, selvom han er død for mange år siden. Vasindsai, betyder, ja hva skal jeg nu sige.

Gammelgab må jeg nok hellere skrive om en anden dag, for det var noget af et sted, vi der fik banket op. En rideskole, stutteri, hvor vi havde opstaldet 23 heste. Cana, Lars, Anne Grethe og mig. En af de første piger  i stalden var Rie, som Larses datter blev opkaldt efter.

Nå i morgen tidlig kl 3 skal jeg køre nogle varer til København fra Sønderborg. Ingen problem.

Mandag den 29.8.17 fri på vej til Lolland

img_0714 img_0716img_0712Æ hai jo aftal me Henning, e chef, at æ kun få fri e dau o vi sku møjes tirsda’. Nå han ringe jo lich da æ sat å e færg’ te Fyn. Ja æ sku hai væt å montage arbe i København, øv, men jen af e drenge vil ring hen å e dau, o lau en ny aftal, det vil pas mæ fint hvis æ ka kø lich der op e morn tile. Lich No sidde æ o vin’de å e færg te Lolland. Æ va jo u ve min goj venin’ e jaus, det va ba totalt hygle. Røjvin o nau smøje o nau richte godt ma’. Æ plaie o tai røjvin me, men hun skrev, at hun hai både røjvin o Chips. Nå hva sku æ så tai me? Så gik æ lich ind i Kvickly o køjt nau italiensk is o en flask portvin. Mums. Det ku vi ha!🍷

E dau ska æ lich ha laue e lidt VVS arbe og i lidt strø’m , så l ka få e køchen sodden op. Ba æ ka start me o sammel nau af e ska’ f e dau💪 Så e æ godt te freds.

Lich no sidde æ å e færg te Lolland

oversættelse

Jeg havde jo aftalt med Henning , chefen, at jeg kunne holde fri i dag og vi skulle mødes tirsdag. Nå han ringede jo lige da jeg sad på færgen til Fyn. Jeg skulle havde været på montage arbejde i København , øv, men ens f drengene vil ringere senere og lave en aftale, det ville passe mig fint hvis jeg kan køre lige derop i morgen tidlig. Nu sidder jeg og venter på færgen til Lolland. Jeg var jo ude hos min gode veninde i aftes, det var rigtig hyggeligt. Rødvin, nogle smøger og noget rigtig godt mad. Jeg plejer st tá rødvin med, men hun skrevvat hun havde rødvin og Chips. Nå, hva skulle jeg så tage med ? Så gik jeg lige i Kvickly og købte noget italiensk is og en flaske portvin. Det kunne vi ha.  I dag skal jeg lige lave lidt VVS arbejde og lidt strøm, så jeg kan få køkkenet sat op. Bare jeg kan få startet med at fånsamket nogle køkken skabe. Så er jeg godt tilfreds. Lige nu sidder jeg på færgen til Lolland.

Fri fredag så afsted til Lolland

img_0707 img_0709Synnejysk

Æ fek lich ordne Elses terrasse, chefens ku´n , for hun fek piche fremme freda`auden, o så måt det jo godt se e lidt godt ue.  Det tau et par time, o så va det ba`o kom virre. Æ tau e færge te Bøjden og te Tårs fra Langeland. Det va faktisk richte gemüdle. Det saie vi tit i stai for hygle. Ja ja det e tysk, men sån e det bar. Æ fek jo træk å, men e stik fek e mekanike it ordne, for han hai ingen hjem`, så da æ kom te Lolland, tau æ i jem og fix, o fek stafle sais hævle forskallinge å 3 mete og tres o fi`gipsplare, skårn æue, o en pak isolering. I e Yaris. Nå æ fek laie au i Errindlev, o så så æ lich mit snit te o få hint køchen i Ikea, æ hai faktisk tre kvate te o handel i o te o få hint e skaf`å e hylde. Men man o mede hvo æ fek trafelt, for føst hai hun it en låch hjem te det føst æ hai tænt mæ, så måt æ jo tai nau ant, det fek vi hodich sty å, ja nau a et sku æ ha i e ulevering. Æ stræue mæ ne`j å e tai selv lache, og det gik som tombe, et onle læs å e vu`n, o så hen o betal. Men det tau da sin ti ve den søde lille pich, men pyt så lich hen i ulevering, men hvo, æ sust hen hvo det plaje o ve`, men nej, du skal uden om bygningen, helt nede i den anden ende. Nå så fek æ trafelt, for e klok va jo æue ni, så æ sust af, men så fålt både det jen og det an`t af, så æ fek mæ da en svej tue, o ind edde de sidst o så enle hjema. Et højskaf , tre skuffe ska`f, et vaskeskaf o to æueska`f. Man det va bævle, æ tænt å, det he det gø do alle me`. Æ va føst hjem ve e klok elve. e yaris va fyldt!!

E dau fek æ sodden e vech op i e køchen, næsten da. O to gan`i jem og fix, edde nau småting. He te auden va æ lich op ve min lille broe i Kgs Lyngby edde nau maling te min dø`. Tina, Larses ku`n va hjem, så vi fek lich en slurre æue en kop kaffe. Jo o så hai de lich køjt et sommehus å Nordsjælland, de ka ba det de`. Så tau æ lich hen te Cana, i e kolonihau. Æ vil`hai læ`e lidt nyt te min blog men æ ku se hun va sæune, o hun skul`lich lig e lidt ve e drenge, Peter og Jens, så dampet æ au hjem e gen, så hæ æ jo en goj grund te o kom i næste uch ha ha. Det e nok o bæ hjem i e lejlighej, nå e børn æ kommen i seng. E morn eddemæ ska æ te Kegnæs e gen, for æ ska u o spis ve min venin`i Synneborg.

Sønderjysk

oversættelse

Jeg fik lige ordnet Elses terrasse, Chefens kone, for hun fik gæster af piger fredag aften, og så måtte det gerne se lidt godt ud. Det tog et par timer, og så var det bare at komme videre. Jeg tog færgen til Bøjden og til Tårs fra Langeland. Det var faktisk rigtig hyggeligt. Det siger vi tit i stedet for hyggeligt. Ja ja det er tysk, men sådan er det bare. Jeg fik jo træk på, men stikket fik mekanikeren ikke på, fordi han havde ingen hjemme. Så da jeg kom til Lolland, tog jeg i jem og fix, og fik stablet seks høvlede forskallinger på 3 meter og tres, og fire gipsplader, skåret over og en pakke isolering. I yarisen. Nå jeg fik ladet af i Errindlev, og så så jeg lige mit snit til at få hentet køkken i Ikea, jeg havde faktisk tre kvarter til at få handlet i og til at få hentet skabene på hylderne. Men mand i tønden, hvor fik jeg travlt, for først havde hun ikke en låge hjemme til det første jeg havde tænkt mig, så måtte jeg ta noget andet, det fik vi hurtigt styr på, ja noget af det skulle jeg ha i udleveringen. Jeg skyndte mig ned på tag selv lageret, og det gik fint, et ordenligt læs på vognen og så hen og betale. Men det tog sin tid henne ved den søde lille pige, men pyt så lige hen i udleveringen, men hvor, jeg susede hen hvor det plejer at være, men nej, du skal helt uden om bygningen og helt ned i den anden ende. Nå så fik jeg travlt, for klokken var jo over ni, så jeg suste afsted, men så faldt på det ene og det andet af, så jeg fik mig da en svedetur, og ind efter det sidste og så endelig hjemad. Et højskab, tre skuffeskabe, et vaskeskab og to overskabe. Hold op hvor var det bøvlet, jeg tænkte også, det her det gør du aldrig mere. Jeg var først hjemme kl. elleve. Yarisen var fyldt. Og to gange i jem og fix efter nogle småting. Her til aften var jeg lige oppe hos min lillebror i Kgs Lyngby efter noget maling til mine døre. Tina, Larses kone; var hjemme, så vi fik os en sludder over en kop kaffe. Jo og så havde de lige købt et sommerhus i Nordsjælland, de kan bare det der. Så tog jeg lige hen i Canas kolonihavehus. Jeg ville havde lært noget nyt til min blog men jeg kunne se at hun var søvnig, og hun skulle lige ligge lidt hos drengene, Peter og Jens, så tog jeg hjemad igen, så har jeg jo en god grund til at komme i næste uge, ha ha. Det er nok også bedre i lejligheden, når børnene er kommet i seng. I morgen eftermiddag skal jeg til Kegnæs igen, for jeg skal ud og spise hos min veninde i Sønderborg.

Å vej hjem e gå

Æ kom jo forbi i Hørup e gå, o æ ku se det var et loppemarke’ der hai åfen, så æ sku lich se om de haj nau godt. Æ va heldich, tre gammel holmegårdsglas, o et Aluminia fa. Det va ba det, for æ hæ en fimmel me gammel glas, dem hæ æ richte manne af.

Da æ kom hjem vil’ æ søch edde en brø’ kniv op å e laut, men så fandt æ da en richte retro brøj maskin, så ku æ da bruch den

på vej hjem i går

jeg kom jo forbi i Hørup i går, og jeg kunne se at der var et loppemarked der havde åben, så jeg skulle lige se om de havde noget godt. Jeg var heldig, tre holmegårdsglas og et Aluminia fad. Det var bare det, for jeg har en mani med gamle glas, dem har jeg rigtig mange af.

Da jeg kom hjem ville jeg søge efter en brødkniv op på loftet, men fandt en rigtig retro brødmaskine, så kunne je da bruge denimg_0702