Fin fremme fra Køfenhavn fine gæster fra København

img_0944þimg_0947img_0945img_0951Æ fe fin fremme e morn, å Lolland.

Nåh ja, det e ba min fætte og nevø fra Køfenhavn. De vil gern kom o hjælp mæ e morn, ho ho ho ho, hva tøs i æ ska sæt dem te. Det e jo et par stoue karl, omtrent 2 mete beche to. Ska æ sæt dem te o fæl et træ, elle ska de ba køj et pa ture å e losseplads elle slå e grais. Jamen det pyn de ålti, o få e lidt ryt op, sæle i såt gammelt hus som æ hæ køjt.

Æ køjt`et som beset, selv om æ slet it væt ind i e hus, da æ haj køjt et, æ så kun e hus un fra. Ja e lidt magge e man jo. Det stau nau gammel møble hæ, så man lich kun sit neje, o u i e lai, ligge det en masse skrammel lisom op å e laut.  Æ glaie mæ i hvertfald te de kømme. Men de må lau lich hva det folle dem ind, det e ålti dejle o få e lidt hjælp, æ hjælpe jo o dem, hvis de  hæ bruch for`et.

Min svichemoe soi tit, det ska væ skidt inn det ka blyv godt, det hæ æ tænt å manne gang`.

Hun soi o, hvo det hæ væt nau, ka det kom nau e gen, men hva me e hå. Æ troe it det kømme e gen.

O nau helt ant hun o tit soi va, at gammel kæ`lighej alle roste.  Min mau fornemmels saie mæ, at hun hæ ret. No e det nok nau som tænke sit, men æ e ba`æle.

Gast nok hvi om det it e nau af je, som kende det, selv om i hæ væt skilt læng.

Te bach te e veklehej.

Æ e jo i gang manne stai å jen gang. O det ligge jo pos og mu`sten i e køchen e no, selv om e køchen faktisk e ve o ve fæ`.  O så hæ æ væt ve o sæt gipsplare op i e stu e gå, o det svine nau. O æ hæ faktisk ålt e væ`ktøj, pose me det jen o det ant, spann, gipsaffald, o et pa flyttekasse, et pa møble af min egn, o et par gitare, som vist e blevn e lidt stæue, inn i e stu. Bob bob. Æ taie lich et pa bilre, fø o edde, e edde bilre kømme føst e morn, nå de hæ væt he.

No må nok helle kom i gang me nau fornufte, inn e klok flyve fra mæ.

Goj weekend. I fæ åll et kæmpe knus. Ha.

Æuesættels  / oversættelse

Jeg får fine gæster i morgen, på Lolland.

Nåh ja, det er bare min fætter og nevø fra København. De vil gerne komme og hjælpe mig i morgen, ho ho, hva synes i jeg skal sætte dem til. Det er jo et par store mænd, ca 2 meter begge to. Skal jeg sætte dem til at fælde et stort træ, eller skal de bare køre et par ture på lossepladsen eller slå græsset. Jamen det pynter altid at få ryddet op, særlig i sådan et gammelt hus som jeg har købt.

Jeg købte det som beset, selv om jeg slet ikke havde været inde i huset, da jeg havde købt det, jeg så kun huset ude fra. Ja lidt skør er man vel. Der stod nogle gamle møbler, så man lig kan sidde ned, og ud i laden og oppe på loftet ligger der en masse skrammel. Jeg glæder mig i hvert fald til de kommer. Men de må lave lige hvad de har lyst til, det er bare dejligt at få lidt hjælp, jeg hjælper jo også dem, hvis de har brug for det.

Min svigermor sagde tit, det skal være skidt før det bliver godt, det har jeg tænkt på mange gange, hun sagde også, hvor der har været noget, kan der komme noget igen, men hvad med mit hår. Jeg tror ikke det kommer igen.

Og noget helt andet hun også sagde, var at gammel kærlighed ruster aldrig. Min mavefornemmelse siger mig, at hun  havde ret. Nu er der nok nogen som tænker sit, men jeg er bare ærlig, gad nok hvide om der er nogen af jer, der kender det, selv om i har været skilt længe.

Tilbage til virkeligheden.

Jeg er jo i gang mange steder på en gang. Der ligger  puds og mursten ude i køkkenet endnu, selv om køkkenet faktisk er ved at være færdig. Og så har jeg været ved at sætte gips plader op i stuen i går. Ved hjælp at min hjemmelavet soldat., og det sviner jo noget. Jeg har faktisk alt værktøjet, poser med det ene og det andet, spande, gips affald, og et par flyttekasser, et par møbler af mine egne, et par guitarer, som vist er blevet lidt støvede, inde i stuen. Bob bob. Jeg tar lige et par billeder før og efter, efterbillederne kommer nok først i morgen, når de har været her.

Nu må keg nok hellere komme i gang med noget fornuftigt, inden klokken flyver fra mig.

God Weekend. I får alle et kæmpe kram. Ha.

img_0944

Sikken dejlig dag det er i dag 🇩🇰❤️☝️

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Man ka godt forstå at Robbie ville danse med min datter ik!

Nå, men e dau fek æ en ny tørretumle, så æ sku lich ha den gammel taun fra e strø’m, men min stoue pølsefinge skull da lich hen æue plus o minus, så det gej et ornle snerre.

O så va æ lich å e losseplads me den o nau ant skrammel, hvo æ mødt Sunes moue, Sune, det va jo ham æ va te 40 års geburts ve e sommes, den sejestvi hele lysabild o omegn.?Vi snakke e lidt, o så spu’ æ om hun fulgt e lidt me å min blog, nej it richte, for hun blev så kjev af o se ålt det dyremishandling o hun haj o nok ant o se te! Æ see da alle såt nau, tænt æ.

No ve æ jo it om æ ska skriv såd nau klamt å FB, da æ løst om et, fek æ maupi’n o kvalm. Hva de gø ve de små dy’ i Vollsmose. It for sarte sjæle, skull æ haus o sai.!!

No da æ skryve om e losse, da e æ kommen me i en ordning, hvo æ ka kom de hen døgnet rundt. Det e nau de lich vil præv af et styk ti. Det e ba richte smart.

No e æ å vej æue te min dætte, for hun hæ køjt nau meje skaff, så det ka kom te o se e lidt ornle u’. Det blyve richte fint, lisom da æ laue  e køchen om, så e drenge ku få ve des væ’ls. O ny gulv i e gang o i e køchen, ja o nyt køchen hæ hun o fåt sefølle . Tæulen game det e faktisk ve o blyv en richte fin lejlighej.

Ja undskyld manne gang’, men æ løst o lich om en otte årigsom hai påsat brand op i Brønderslev, så kom æ te o tank å den gang vi o hai en pyroman i synneborg, hvo det bre’n to børn o des tante ind’.  Det va vist i 88.Øv øv, så op me e humø’, for det e en dejle dau e dau, trodsalt !! Nå æ slutte for e dau, åll min dejle venne!

æuesættels oversættelse

Nå, men i dag fik jeg en ny tørretumbler, så jeg skulle lige ha den gamle afmonteret, men mine store pølsefingre skulle lige hen over plus og minus, så jeg fik et ordenligt stød.

Og så var jeg lige på lossepladsen, hvor jeg mødte Sunes mor, Sune , det va jo ham æ va te 40 års fødselsdag ve e sommes, den sejeste i hele lysabild og omegn! Vi snakkede lidt og så spurgte jeg, om hun fulgte lidt med på min blog. Nej ikke rigtig, for hun blev så ked af, at se alt det dyremishandling og hun havde også nok andet og se til. Jeg ser da aldrig sådan noget, tænkte jeg.

Nå, nu ved jeg ikke om jeg skal skrive sådan noget klamt noget på FB, da jeg læste om det fik jeg ondt i maven og kvalme. Hvad de gær ved de små dyr i Vollsmose. Ikke for sarte sjæle, skulle jeg huske at sige.

Nu da skriver om lossepladsen, er jeg kommet med i en ordning,  hvor jeg kan komme derhen døgnet rundt. Det er noget de vil prøve af et stykke tid, det er bare rigtig smart.

Nu er jeg på vej over til min datter, for hun har købt flere skabe, så det kan komme til at se ordenligt ud. Det bliver rigtig fint, ligesom da jeg lavede køkkenet om, så drengene kunne få deres eget værelse. Og nye gulve i gangen og køkkenet, og nyt køkken har hun selvfølgelig også fået. Mand, det er faktisk ved at blive en fin lejlighed.

Ja undskyld mange gange, men jeg læste lige om en otte årig, der har påsat 3 brande i Brønderslev. Så kom jeg i tanke om den pyroman vi havde i Sønderborg i 1988, hvor der brændte 2 børn inde og deres tante. Øv øv nu op med humøret, for det er en dejlig dag,- trods alt. Nå jeg slutter for i dag, alle mine dejlige venner.

U å E Drej. Ud på E Drej.

img_0921 img_0935Kom ba he da. Det ske it sæle møje å Kegnæs, men præv o tai hæ ue, nå det blæs e lidt. Så kan i tro det se flot u`å vej hæ eue.

Det heje E Drej, hvo man hæ E Lille hav å den jen si, og e østesø te den ann. Det e et helt show de laue e tyske`, me kaitsøfing, o me vindsøfing. Nau gang æ de 40-50 stykke, kuffordemme det see flot u`, o de e ba døchte. Nå det blæs richte, flyve de lant op i e luft, det see helt vildt imponerende ue.

I sist uch, va det helt lauvande, men det va et hold vindsøfe, æ troe de va omtrent tyv stykke. De va de` fra morn te auden, de tau da ba længe ue, så man snart it ku se dem, o e vand gek dem da o kun te lidt ynde e knæ. Men de ska nok ha fot et læ`allichevel. No va de jo kommen te Dænemark.

Det e simpelthen o richte flot, hvis man kømme forbi om mornen, hvis e sol e ve o stå op, elle nå det e dise, elle nå det e vin de.

Det skee å en gang i mell, at e køje kømme op å e dæmning, hvis de e brække igemmel e veel, så e det bar om o pas e lidt å, for det e nau stoue dye, nå de sus rundt å e landevej.

E dau hai vi o fin fremme å Kegnæs af Kim, ham den flot fy`me e graumaskin å e traile. Han va vist langs o læg flise, det e han nemle en knach te, Kim Sy`als. Ja æ hæ arbe sammel me ham en gang, hvo vi sku grau ue te dræn i en kjølle(kælle) i nøffel. Ham o sin graumaskin, ja æ troe snart han ka optræ`i et cirkus, han ka ba det gylle. Ja no grin i men i sku præv o se et. Han e min ven fyr immer. Æ hæ o arbe sammel me hans far, Svend, han e sku li så sej. Æ mæn han e æue halvfjers, men sus da rundt fra morn te auden i e lasbil e no. Hans bil heje det sorte får, for de hæ spare e reklame å e lasbil, o så e den sort. Magge elle hva.

Auf Wiener schnitzel, som Lorenz plaje o sai, han e vist o e lidt magge.

Oversættelse / euesættels eller med (æ) det e hip som hap.

Kom bare her da. Der sket ikke så meget på Kegnæs, men prøv og tà herud, når det blæser lidt. Så kan i tro det ser flot ud på vej her over.

Det hedder Drejet, hvor man har E Lillehav på den ene side og Østersøen på en anden. Det er et helt show tyskerne laver, kite surfing og windsurfing. Nogen gange er der 40-50 stykker, det ser vildt flot ud, og de er bare dygtige. Når det blæser rigtigt, flyver de langt op i luften, det ser vildt imponerende ud.  I sidste uge, var det helt lav vande, men der var et hold windsurfere, jeg tror de var ca. tyve stykker. De var der fra morgen til aften, de tog bare længere ud, så man næsten ikke kunne se dem, og vandet gik dem kun til lidt under knæene. Men de skal nok ha fået det lært alligevel. Nu var de jo kommet til Danmark.

Det er simpelthen og rigtig flot, når man kommer forbi om morgenen, hvis man da ikke har ALT for meget fart på, når solen er ved at stå op, eller når det er diset, eller når det er vinter. Wouh.

Det sker også engang imellem, at køerne kommer op på dæmningen, hvis de er gået igennem hegnet, , så er det bare om at passe lidt på, for det er nogle store dyr, når de suser rundt på landevejen.

I dag havde vi fine gæster på Kegnæs af Kim, ham den flotte fyr med gravemaskinen på traileren. Han var nok ved og lægge fliser., det er han nemlig kanon til, Kim Sydals.Ja jeg har arbejdet sammen, hvor vi skulle grave ud til dræn i en kælder i Nybøl.

Ham og  sin gravemaskine, ja jeg tror næsten, at han kan optræde i cirkus, han kan bare det der. Ja nu griner i men i skulle prøve og se det. Han er min ven for evigt. Jeg har også arbejdet sammen med hans far, Svend, han er lige så sej. Han er over halvfjerds, men suser da rundt i sin lastbil fra morgen til aften endnu. Hans bil hedder det sorte får, for de har sparet reklamerne på lastbilen, og så er den sort. Tosset eller hvad.

På gensyn, som Lorenz plejer at sige, han er vist også lidt tosset.

 

Hva min it hæ i e hoi


img_0891img_0890Man o man , æ må nok helle føl op å e dement historie. Magge elle hva.

Ja tro et elle ej, æ fek it auleve e sko, ja æ glemt’em da totalt, ind te æ kom tebach te e stouebæltsbro å vej hjem.

Æ ringe stras te min kusine, nåh dem ka han,- hindes totalt sej knæcht Gustav, da ba få en nan dau, soi hun. Det va jo it lich e mening.

Som æ skrev e gå, så hæ æ jo manne undskyldninge for o ha glemt e gen. Men æ haj jo laue Cana o sæt de ska’f op, o det va sefølle bævle, køjt i ikea å vej de eue, for æ måt to gang langs edde skruche o en sav, for de sku sefølle kortes op. Nå ålt gek godt, lich ind te æ fek saue mæ i den jen finge me e stiksav, shiiit, det sprøjt me bloi u i e hele køchen. Nå æ fek e lidt plaste å o et pa stæk pille, o Cana fek vaske e vech o e ska’f godt af e gen. O så fek æ lich en “lille” sjus, for det svej temle. Nå men det hjalp som tombe o ti minudde edde, start æ e gen, o fek det hele te o se nau lonne u’. Æ sust af hjem, o glemt ålt ant. Grethe min gammel klassekammerat saie jo, magge hæ do da ålti væt. ha ha
Nå hva no, tænt æ e mornes, jamen få e lidt daue, o så fek æ lich vaske e tæ ,imens æ så x faktor fra England, Golden bozzer af Simon Cowell, o så va det jo lich te o få tåre i e øjn af, så No ba afstai me de berømt sko. De blev richte glai da æ kom, helt i Måløv, så va den pot da ue, men det va en richte hygle tu’, selv om æ kø rundt i en halv gammel Yaris.
Oversættelse euesættels

Hold nu op, jeg må nok hellere følge op på dementhistorien. Tosset eller hvad.

Ja tro det eller ej, jeg fik ikke afleveret skoene, ja jeg glemte dem totalt, ind til jeg kom tilbage til Storebæltsbroen på vej hjem.

Jeg ringede straks til min kusine, nåh dem kan han, hendes totalt seje knægt Gustav, da bare få en anden dag, sagde hun. Det var jo ikke lige meningen.

Som jeg skrev i går, så har man jo mange undskyldninger for at ha glemt igen. Men jeg havde jo lovet Cana at sætte de skabe op, og det var selvfølgelig bøvlet, købt i Ikea på vej der over, for jeg måtte to gange i byen efter skruer og en sav, for de skulle selvfølgelig kortes op. Nå alt gik godt, lige ind til jeg fik savet mig i den ene finger med stiksaven, shit det sprøjtede med blod ud i hele køkkenet. Nå jeg fik lidt plaster på og et par stærke piller, og Cana fik vasket væggen og skabene af igen. Og så fik jeg lige en lille sjus, for det sved temmelig meget. Nå men det hjalp rigtig meget og ti minutter efter, startede jeg igen, og fik det hele til at se nogenlunde ud. Jeg drønede hjemad, og glemte alt andet. Grethe min tidligere klassekammerat siger jo, tosset har du jo altid været, ha ha.  Nå hvad nu, tænkte jeg i morges, jamen få lidt morgenmad, og så fik jeg lige vasket mine tæer, imens jeg så x faktor fra England, golden buzzer af Simon Cowell, og så var det jo lige til at få tårer i øjnene af, så nu bare af sted med de berømte sko. De blev rigtig glade da jeg kom helt til Måløv, så var den potte ude, men det var en rigtig huggelig tur, selv om jeg kører rundt i en halv gammel Yaris.

 

 

Helle en glai magge som en su’ nomal

Hæ de mon hogge nau af mit, har de mon stjålet noget af mit. img_0879Det begyndt da richte godt e dau. Æ stau op e klok ti minudde æue fem, for o kom me e færg e klok sais. Ja ålt godt, æ fek pakke e lidt væ’ ktøj o slucht en mund fuld kaffe o så afstai. Æ tot det gik richte godt, æ fek e færg billet me e BroBizz, o hun så e billet o æ tænt, wauh en flot pich, ups, men hva f…. va no det ?@”! E pos me e sko te min kosines dreng. Æ hai lich væt i døbel edde’m e gå, o l loj’em o å e boe, men æ glemt’em. Nå hodich beslutning, hjem e gen o så u’n om, ingen panik, ba’ en forglemmels,- e gen. Øv!!

Æ ve it om det e lidt Alsheime, som kømme kryfen ind af e bachedø, elle om det ba e lidt maleje’n, fra de år æ mal vinre u’n mask sefølle, for det va jo å vandbasis, elle fra e kontejne fabrik, hvo æ ba sku holl e væ’ læng, imens vi gek ind i e malekabin, hvis nau gek galt, hvo vi lich hai slokke for e sprøjde.

Undskyldninge hæ jo nok af, æ hai o meningitis da æ va lille, o et arbe, hvo æ godt ka la e hoi blyv hjem’. Æugå jaus e klok halv ni, blev æ o blitse å Kegnæs, me æue firs i e by, ja ja det va jo bælle møcht. Så’n pengemaskin sku nan ba ha, sefølle som min moste soi e gå, det ka jo o gå folk e e vejkant om nat. Hun hæ ba’ ret. Øv bøv æ må snart te å tai e fart e lidt af. Forglemmels elle dumhej, tja vist beche del.

No må æ helle slut, essen ehne det mæ, at æ it ka haus hvo æ ska hen, ha ha, man håfe ba it o kom te o sit å e plejehjem en dau, ålt for tile, elle om æ ba e li så magge som æ ålti hæ væt. Ska lich ha en kop kaffe he i Nyborg, o en lille pause.

oversættelse

hellere en glad tosse end en sur normal

Det begyndte da rigtig godt i dag. Jeg stod op ti min over fem for at komme ned færgen kl seks. Ja alt godt, fik pakket lidt værktøj og slugt en mundfuld kaffe, og så afsted. Jeg syntes det gik rigtig godt, fik købt billet ned BroBizz og hun så min billet, og jeg tænkte wauh en flot pige, men hva nu?! Posen med sko til min kusines dreng. Jeg havde lige været i Dybbøl efter dem i går, og lagde dem på bordet, men glemte dem. Nå hurtig beslutning, hjem igen og så uden om, ingen panik, bare en forglemmelse igen. Øv.!

Jeg ved ikke om det er alsheimer, der kommer krybende ind af bagdøren, eller om det bare er lidt malerhjerne, fra de år hvor jeg malede vinduer, uden maske på vandbasis, eller fra containerfabrikken, hvor jeg fik og vide at jeg bare skulle holde vejret længe, hvis noget gik galt, hvor vi lige havde slukket for sprøjterne.

Undslyldninger har man jo nok af, jeg havde meninghitis da jeg var helt lille, og et arbejde hvor jeg godt kan la hovedet blive hjemme. I forgårs  kl hal nu, blev jeg blitzet op Kegnæs, hvor jeg kørte over firs i byen, ja ja det var kulsort nat. Næsten.

Sådan en pengemaskine skulle man ha, men som min moster sagde i går, der kan jo også gå folk i vejkanten om natten. Hun har bare ret. Jeg må snart til at tage farten af. Forglemmelse eller dumhed, tja vist begge dele. Nu må jeg hellere skutte, for ellers ender det med, at jeg ikke kan huske hvor jeg skal hen, ha ha, man håber bare ikke, at komme til at bo på plehjem alt for tidligt, eller om jeg bare er lige så tosset som jeg altid har været. Skal lige ha en kop kaffe her i Nyborg og en lille pause.