Kaffe o laukach å Råmø.

8a24375e-dd1c-4520-ba16-d817de4f01dd 43f90f26-6a82-4907-a4c9-98d5155840ab cb4e8910-f965-4cd6-9f74-b3e3ed6f187b

Så’n chef sku u ha, æ fek fri sidst å e formæ’. Tøs i it han e flink 👍

Æ hæ jo ålti nau prosjækte. Nok lidt for manne, men hva betyæt ba man nyæt o it fortryæt. Føst hen te e præst o lau en slauplan, for han skul ha sin bil e lidt ordne.

Musse hai jo fri e dau, så æ skull sefølle lich nej å besøch ve min søjde kærst. Æ tau en richte goi øl me te vos. Man ka jo it kom me blomste hve gang. Sidst fek hun da en lille dosk me nau flot røj rose.

Nå hva skul vi no fin å e dau. Så vi blev enich om o tai te Råmø, o sefølle skul e hund da o me. E Yaris va jo lich blevn vaske o stæusucht, så den va ba plingeling. Kæft hvo vi hygge vos, o e hund va vist tombe tefrais, den va jo me å tue.

Vi kom kun lich te e ø, så saie Musse, æ ku godt tænk mæ en kop kaffe. Så vi sust te venstre i det føjst lyskryds. Så ku vi da ålti tai u te e stran e bach edde.

Da tau hun sku e fus å me min søjde engel. En lille café me antik. Æ stau da vist me åfen mund o polybbe. Sikke en flot kro, me de flotteste kache æ læng hai set, o me ting o sache æue ålt. Men me en total orden o rent æue ålt. Vi sat da ve et gammelt køchen boue, som va fyldt me dekorasjone a æ vei it hva. Kaffe bestelt æ for o præu nau ant, så den va me appelsin smach. Musse fek et stout styk brøtort, o æ fek en kæmpe potion efelkach, pynde me blomste. Æ va målløs. Det smacht mindst li så godt som det så ue. O vi sat ba o kigge å ål de flot o sjau ting de hai ustelt, o vi sku da lich ha en kann kaffe meie. O vi snakke te sidst me e ejere, o rost dem op i e skye. Velfortjen.

Det skal man oplev, hvis man engang kømme te Råmø. Det heie Hattesgaard.

U ve e stran gek vi en lang tue me e hund. Den va glai, o det va vi sefølle o, det e ba så dejle me den frisk luft, haan i haan hen a e stran. Det rime vist. Det va kul sort da vi kom tebach te e bil, o så ven vi e næs hjema.

Sulten va vi it sån richte, så vi snakke om o tai te Gråsten o afleve e hund o så tai nei å e kro o spis. Men så kom æ i tanke om en hygle kro å vej hjem. Så vi kom kun te Brejebro, hvo vi gek ind o fek nau richte dejle ma, o et pa glas vin, (lidt sue), men e betjening va så goi, at det jævnet sæ.

Vi skull sefølle hai køie te Ballum Hus, men så hai vi jo nok it kommen hjem de føjst manne time, for de boe Thorkild me e familie. Så det gø vi da sefølle næste gang, hvis vi it ska tile op næste dau. Så ka de anne godt pak sammel me des ma o vin. De næ ham it te e sokke holle. Men den oplevels fe Musse en nan gang.

Et kæmpe kram o et lille kys. Så va æ å vej hjem e gen.

Vi ska møjes å freda.

Sau godt åll min søjde venne.

æuesættels  oversættelse

Sådan en boss skulle i ha, jeg fik fri sidst på formiddagen. Synes i ikke han er flink.

Jeg har jo altid nogle projekter. Nok lidt for mange, men hvad betyder det bare man nyder det og ikke fortryder det. Først hen til præsten og lave en slagplan, for han skulle ha sin bil ordnet.

Musse havde jo fri i dag, så jeg skulle selvfølgelig lige ned og besøge min søde kæreste. Jeg tog en rigtig god øl med til os. Man kan jo ikke komme med blomster hver gang. Sidst fik hun en buket med røde roser.

Nå, hvad skulle vi finde på i dag. Så blev vi enige om at ta til Rømø, og selvfølgelig skulle hunden da også med. Yarisen var jo lige blevet vasket og støvsuget, så den var bare klar. Hold nu op hvor vi hyggede os, og hunden var vist meget tilfreds, den var jo med på tur.

Vi kom kun lige til øen, så siger Musse, jeg kunne godt tænke mig en kop kaffe. Så vi kørte til venstre i det første lys kryds. Så kunne vi jo altid ta ud til stranden bagefter.

Da tog hun sku fusen på den gamle, min søde engel. En lille café med antik. Jeg stod vist med åben mund og polypper. Sikke en flot kro, med flotteste kager jeg længe har set, og med ting og sager over alt. Men med en totalt orden og rent over alt. Vi sad da ved et gammelt køkken bord, som fyldt med dekorationer af jeg ved ikke hvad.

Kaffe bestilte jeg, for at prøve noget andet, bestilte jeg med orange smag. Musse fik et stort stykke brød lagkage, og jeg fik en kæmpe potion æblekage, pyntet med blomster. Jeg var målløs, det smagte mindst lige så godt som det så ud. Vi sad bare og kiggede på alle de flotte og sjove ting de havde udstillet, og vi skulle da lige ha en kande kaffe mere. Og vi snakkede med ejerne, og roste dem op i skyerne. Velfortjent. Det skal man opleve hvis man kommer til Rømø. Det heder Hattesgaard.

Ude ved stranden gik vi en lang tur med hunden. Den var glad og det var vi selvfølgelig også, og det var bare så dejligt med den friske luft, hånd i hånd hen af stranden. Det var sort nat da vi kom tilbage til bilen, så vi vendte næsen hjemad.

Sulten var vi ikke sådan rigtig, så vi snakkede om og tage til Gråsten og aflevere hunden og så ta på kro og spise. Men så kom jeg i tanke om en hyggelig kro på vej hjem. Så vi kom kun til Bredebro, hvor vi gik ind og fik noget rigtig dejlig mad, og et par glas vin,(lidt sur), men betjeningen var så god, at det ikke betød så meget.

Vi skulle selvfølgelig havde kørt til Ballum Hus, men så var vi nok ikke kommet hjem de første mange timer, for der bor Thorkild med familien. Så det gør vi selvfølgelig næste gang, hvis vi ikke skal så tidlig op næste dag. Så kan de godt pakke sammen med deres mad og vin. De når ham ikke til sokkeholderne. Men den oplevelse får Musse en anden god gang.

Et kæmpe knus og et lille kys. Så var jeg på vej hjem igen.

Vi skal mødes på fredag.

Sov godt alle mine søde venner.

KNUS fra Jes

 

Æ hæ fåt tysk venne me å min blog, troue i de ka løs synnejysk ?

6bb62224-cdcf-47ea-8ba3-46255ba429d5 bf15699c-60f9-414a-af10-ab90bd81310a29014d41-5eb7-44a7-be9a-61e068a171baÆ hæ hai e lidt traffelt i den he uch, det e ålti sjaut o arbe hvis man fe nau fra e hahn, o vi fortsætte i e weekend.

Æ hæ slet it see Musse i den he uch, for hun hæ for det mest auden arbe. O i e weekend, så æ må nok helle sus a echensoun, en gang e morn formæ, nå hun e staun op. Så geh vi nok en lille tue me e hund, han i han, jubii. Så, en lille times ti sammel me min ny kæ`st, i e uch, e vel it for møje.

Vi va te fødselsdau, tre år, o fyldt me krudt.Vos lille supe søjde Luisa blev da 3 i tirsdas. Ries lillesøste.

Rie sku føst hindes, hun hai sefølle fåt e lidt fø fri fra skol`. Skal du ha kaffe bedstefar. No thank you. Men et lille glas godt røjvin, det va it så ring inda. Ries moe hæ en goi smach.

Nå nej i e borg, o ind i BR. Det tau da sin ti, for vi hai fåt o vei, at det gern må ve nau kreativt lechtøj. Det va vist it det helt richte vi kom me, sefølle hai vi o en lille søjde bamse me te den lille Sofia.  Men Luisa, den søjde lille pich blev ihvertfld glai. Ba det vi kom.

Det varet alle læng, så va e hus fyldt me fremme. Mest tyske`. For Luisas moue kømme jo fra Flensborg, så den fek it for lidt å vos gebrokken tysk. O æ vil sai jæ, den lille pich hai da totalt sty å det sproch, æ blaev nau æueraske. Det e ba søjde nå sån lille jen, snakke me sin momo å tysk.

I tyskland ka de da lau en richde laukach. Æ hæ alle se sån flot jen fø. Absolut å højde me de flottest i e bachdyst.

Nå, æ spille da et pa fødselsdaus sang`, å des klave`. Det va lich nau den lille frøken ku li. O så da vi hai fåt kaffe o nau a den flot kach, o grønsacje me nau døbbels te. Det ku e tyske da tombe godt li, men æ troe it det va nau for mæ, æ tot det lichnet nau tyk saus,  richte tyk, næsten som nau dai, tau æ lich Larses lille bitte guitar, jen han fek da han va lille, o spille nau sang`for e børn. Pippi langstrømp o et pa fødselsdaus sang`.  Så de ornle fek songen o danse.

O te sist sku vi ha audens ma, så Lars tau a Synneborg edde pizza. Bella Italia.  Det va jo nemt te, sefølle me et lille glas røjvin te. De fæk me, at æ hæ en blog, så no vill de te o følle e lidt me. Skal æ mon æuesæt te tysk o ? De vil jo så gern læ dansk, så de ka ba ring elle skryv, hvis det e nau de it forstæ. Nicht war.

æuesættels oversættelse

Jeg har haft lidt travlt i denne uge, det er altid sjovt og arbejde, hvis man får noget fra hånden, og vi fortsætter i weekenden.

Jeg har slet ikke set Musse i denne uge, for hun har for det meste aftenarbejde, også i weekenden, så jeg må nok hellere køre ned til Egernsund i morgen formiddag, når hun er stået op. Så går vi nok en tur med hunden, hånd i hånd. jubii. Så, en lille times tid sammen om ugen, med min nye kæreste, er da vist ikke for meget.

Vi var jo til fødselsdag, tre år, og fyldt med krudt. Vores lille super søde Luisa blev da tre år i tirsdags. Ries lille søster.

Rie skulle først hentes, så hun havde selvfølgelig fået lidt før fri fra skole. Skal du ha kaffe bedstefar. Nej tak. Men et lille godt glas rødvin, det var ikke så ringe endda. Hendes mor har en god smag.

Nå, ned i Borgen, o ind til BR. Det tog sin tid, for vi havde fået at vide, at det gerne måtte være noget kreativt legetøj. Det var vist ikke det helt rigtige vi kom med. Selvfølgelig havde vi også en sød bamse med til den lille Sofia. Men Luisa, den søde lille pige blev i hvert fald glad. Bare det at vi kom.

Det varede ikke længe, så var huset næsten fyldt op med gæster. Mest tyskere, for Luisas mor kommer fra Flensborg, så den fik ikke for lidt på vores hals brækkende tysk. Og jeg vil sige jer, den lille pige, havde totalt styr på det sprog, jeg blev noget overrasket. Det er bare sødt når sådan en lille en, snakker med sin mormor på tysk.

I Tyskland kan de da lave en rigtig lagkage. Jeg tror ikke jeg har set sådan en flot lagkage før. Absolut på højde med det flotteste i bagedysten.

Nå, jeg spillede da et par fødselsdags sange på deres klaver. Det var lige noget den lille frøken kunne li. Og da vi havde fået kaffe og noget at den flotte kage, og grønsager med noget dyppelse til. Det kunne tyskerne da rigtig godt lide, men jeg tror ikke det var noget for mig, for det lignede noget tykt sovs, næsten som dej, tog jeg Larses lille bitte guitar og spillede et par sange for børnene. Pipi Langstrømpe og et par fødselsdags sange. Så de rigtig fik sunget og danset.

Og til sidst skulle vi have aftensmad, så Lars tog til Sønderborg efter pizza. Bella Italia. De var nemt til, selvfølgelig med et lille glas rødvin til. De søde tyskere fik da med at jeg har en blog, så nu vil de til at følge lidt med. Skal jeg mon oversætte til tysk? De vil jo se gerne lære dansk, så de kan jo bare skrive eller ringe, hvis der er noget de ikke forstår. Ikke ?!

Madam Boddeflai.

5992f1c7-75e9-4d56-8b0d-5c43c56b0374 d2267dc3-ffd6-4013-9d97-51def5e7c80f b46a8047-7d2e-4d08-9333-7c20d3158a68

Ja musse fæk jo fri i e weekend, så sku vi da fin å nau, vi hæ jo beche bruch for o oplev e lidt godt, edde nau år u n kæ’st.

Vi va næ taun a Hamborg, men så saie hun, men do vil nok helle te københavn;  Jeps min skønhej, så ku hun jo få lau te o se mit søde lille hus, å lolland å vej hjem.

Å vej snakke vi om,  hva ska vi fin å o lau, nå vi kom te stais. Så blev vi enich om, o se hva de hai i e opera hus. Madam Boddeflai,  en opera. Det va jo jen af de ting hun alle hai præue. Det gek it fem minudde, så hai æ da bestilt to biledde.

O sefølle in å det sam hotel e gen, no hai æ jo væt dæ to gang. Så kende man et jo e lidt. Hun va helt enich.

O så lich ind te Cana å østebro, hvo Musse lån en jak, for hun hai da ingen fåt me.

“Ska i u o spis?”;” ja da.” O vi skull absolut præv nau me e ma klub, fem hunne mede u a østebro. Det va godt vi tau e bil, for vi fandt et vist nok, men ingen stai te e bil. Så vi kø te tebach te e triangel, o gek ind å Jensens Bøfhus. Det tau hel it så læng ti, så vi va i goj ti.

Hun blev nau æueraske, o se den flot bygning, det hai væt nau for hins far, for han hæ jo væt sne ge. Ålt inn i e mid e nemle laue af træ. O sefølle me de tre kæmpe stoue lysekrone, o ålt det glas rundt om. Skænge af Mærsk.

Så sat vi de`,  musse o mæ, å føjst rægge, å den føjst balkon, vi sat alså tættest å e seen. Men desvæ`it lich ve sin af veranne, men så kun hun jo o sit i frej for mit rachen, for æ sidde gæ`n o holde hin i e haan, o hva man essen ka te la sæ, no hvo det snart æ tre uche, vi hæ væt sammel. It nau frækt, hvis det va det i troi. Musse finde sæ sku it i såt nau, hun e vel en anstenne dam`,- it.

Vi sat så vi kun se lich nei te e okeste, å en firs femofirs mand. Det va faktisk helt spændende o følle me i.

Madam butterfly e n opera, som sefølle handle om kælehej , en japane forelske sæ i en amerikansk løjtnant.

De “hygge” sæ sefølle,  men han rejse da ba hjem e gen. Men han for trye`t jo, o kømme tebach tre å edde, for han hø, at han e blevn far te  i en lille lyshåre dreng. Men e soldat kømme jo me en ny dam`, som vil tai ham me hjem, o det ka den søde lille japane sefølle it ha, så hun begæ selvmo`.

Det va inn i en riislamp, som vist va æue syv ot mede , som te sist blev sænke nej æue den lille japane, o hun stikke en samurai i sæ.

Æ vil sai jæ, de sat åll me vand i e øjn. .Selv mæ 🙁  Det va fanme it sjaut. Men vi skull da klap i snart en fjæng sto`n, for den sludde sefølle hæ`.

Så tau vi da å kro e bach edde, in i e stai, å Kalles bodega å Skolega`, som æ kolle`n. Richde gemydle, o så essen hjem te e hotel e gen. Vi kom føst i seng e klok tre, for vi sku da lich snak o ha et pa øl.

Vi blev vække a e krache, fjæng i ot. Nå, Musse stau føst op, o vi sust inn te Cana o e drenge, o fek e lidt daue. Så sust vi af te Lolland, o me e færg hjem æue Langeland.

Det va den lille historie.

Tak for e dau min søjde venne.

Ska i lich ha jen zum abgewøhnen, som vi nau gang saie i synnejylland; (alstå en lille øl elle nau ant, lich te o slut af me); den søjde pich sku da ha en pizza me hjem, o han spø hin af, ska det ve i sais elle ot stykke, øhh æ ka da it spis ot stykke, så æ taie sais.( Den kom da å synnejysk å p 3 e dau.)

æuesættels  oversættelse

Ja Musse fik jo fri i weekenden,  så skulle vi jo finde på noget, vi har jo begge brug for at opleve noget godt, efter nogle år uden kæreste.

Vi var nær taget til Hamborg, men så siger hun, du vil jo nok hellere til København; Jeps min skønhed, så kunne hun jo få lov til at se min søde lille hus på Lolland på vej hjem.

På vejen snakkede vi om, hvad vi skulle finde på at lave, når vi kom til byen. Så blev vi enige om, og se hvad de havde i Operahuset. Madame Butterfly, en opera. Det var jo en af de ting hun aldrig havde prøvet. Der gik ikke fem minutter, så havde jeg da bestilt to billetter.

Og selvfølgelig ind på det samme hotel igen, nu havde jeg jo været der to gange før, Så kender kan det da lidt. Hun var enig.

Og så lig ind til Cana på Østerbro, hvor Musse lånte en jakke, for hun havde jo ingen fået med.

Skal i ud og spise? Ja da. Og vi skulle absolut prøve noget med mad klubben, femhundrede meter ud af Østerbrogade. Det var godt vi tog bilen, for vi fandt det vist nok, men ingen steder til bilen. Så vi kørte tilbage til Trianglen, fandt straks en parkeringsplads, og gik på Jensens Bøfhus. Det tog heller ikke så lang tid. Og så var vi i go tid.

Hun blev noget overrasket over at se den flotte bygning, det havde være noget for hendes far, som har været snedker. Alt inde i midten var lavet af træ, og selvfølgelig de tre kæmpe store lysekroner, og alt det glas rundt om. Skænket af Mærsk.

Så sad vi der, Musse og jeg, på første række, på den første balkon, vi sad altså tættest på scenen.  Men desværre ikke lige ved siden af hinanden, men så kunne hun jo sidde i fred for mit ragende, for jeg sidder gerne og holder hende i hånden, og hvad man ellers kan tillade sig, nu hvor det næsten er tre uger, vi har været sammen. Ikke noget frækt, hvis det var det i troede. Musse finder sig sku ikke i sådan noget, hun er vel en anstændig dame,- ikke.

Vi sad så vi kunne se lige ned til orkestret, på en fire femogfirs mand. Det var faktisk helt spændende og følge med i.

Madam Butterfly er en opera, som selvfølgelig handler om kærlighed, en japaner forelsker sig i en amerikansk løjtnant.

De “hygger” sig selvfølgelig, men han rejser da bare hjem igen. Men han fortryder det jo, og kommer tilbage tre år efter, fordi han hører, han er blevet far til en lille lyshåret dreng. Men sodaten kommer jo med en ny dame, som vil tage drengen med hjem, og det kan den søde lille japaner ikke have, så hun begår selvmord. Det var inde i en stor ris lampe, som vist var sy otte meter, som blev sænket ned over den lille japaner, og hun stikker en samurai i sig.

Jeg vil sige jer, de sad alle med tårer i øjnene.  Selv mig. Det var fanneme ikke sjovt. Men vi skulle da klappe i næsten et kvarter, for den sluttede selvfølgelig her.

Så tog vi ind på kro inde i byen, på Kalles Bodega, på Studietrædet. Meget hyggeligt, og ellers hjem til hotellet igen. Vi kom først i seng ved tretiden, for vi skulle da lige snakke og ha et par øl.

Vi blev vækket af kragerne klokken kvart i otte.Nå, Musse stod først op, og så kørte vi ind til Cana og drengene, hvor vi fik lidt morgenmad. Så kørte vi til Lolland, og med færgen hjem ad over Langeland.

Det var den lille historie.

Tak for i dag mine søde venner. Skal i lige have én, som en go afslutning; den søde pige skulle da ha en pizza med hjem, og han spurgte hende, skal den være i seks elle otte stykker, øhh, jeg kan da ikke spise otte stykker, så jeg tar seks. Den kom da på p3 på sønderjysk i dag.

Knus fra Jes

 

Å den æuest sefølle, så hæ man da en bæ usicht.


41d49dba-a686-4cd4-b508-671513463363 0647de66-7d2e-45eb-9ff4-de600342d838 14511049-4d87-4240-ad83-aa6db74bfd97

Hun smu o det stas i mit hoi,ha ha.

Det va jo richde familiehygge hjem ve Rie, hvo de ornle hai laue nau flot græska hoi`. Hun hai sefølle læng pakke sit tøj o en dy`n. O æ hai lån en madras ve e præst, så hun kun kom te o sau ornle, hun ku da o sau i e bil.  Nå, så sust vi au.

Ja, hva skull vi no find å ? De vill e de vææst, for vi vill hai væt å Lolland, men det blev te en knoch. E elektrike vill kom onsdag, så vi hai autal o tai afstai tirsdag auden, så vi it skull stå ålt for tile op, hvis han skull kom føst å e dau. Essen sku vi kø hjem fra ve e klok fem o e morne. Men det blev da te en knoch, for han kun it kom alichevel, så no hai vi meje ti. Skull vi så sau i det gammel hus ? Så saie æ te Rie, hva me o tai et hotel væ`ls i København i stai. Go idè Mossi!

E klok va jo vist omkring halv ti, å vej i e bil, da vi fandt å den tosse idè, så vi ringe da ba te e hotel, vo æ hai saue me Musse i sist uch. Jo de hai da et par væ`lse eno. Supe, vi kømme. Hun sau sefølle en times ti, inn vi kom te stais.

Hvor vil i bo, vi har et værelse på 6. Hæ i jet e lidt høje op, ja lige et øjeblik, hæ i jet å 14. Ja der er et ledigt. Godt det taie vi. Det e da meje for e usicht.

Åh, det er hyggeligt Mossi, nåh ja. Hun kan it snak synnejysk, for det kan hins moue vist hel it. Det hæ æ alle høie.

Nå, men det vare it læng, så sau vi som en sten. Vi blev vachen ve e klok o`t. O så va vi nej o få e lidt daue. Vafle, jugurd, kaffe, djus o nau fransbrøj. O så tau vi æue te e nabo, Fields. De hai knap åfen da vi kom anstichen, men vi va vist i snart åll e butikke. Så da æ va blevn slæft rundt i en times ti elle halann, så blev vi enich om o tai te Kegnæs e gen. For e mening va jo o få laue e lidt jutjub, o det va nok bæ o lau såt nau, hvo det it va så stæue, som det jo e i hus å Lolland. Kommer vi forbi Ikea, Mossi? Ingen problem.

Vi hai en richte hygle hjemtue.

Det tau slet it læng ti for vos o kom igemmel Ikea. Hvo vi sefølle lich skull spis, så hun fek en ornle posion Sjøtbolla, me katøffelmos te.  O så lich den sist etage, Mossi. Så hun fek et pa køn plande te sit væ`ls.

Vi fek slet it laue jutjub, for vi skull sefølle o ha audens ma, o det skull hun nok lau. Natjos me kylling. Det va syksè, ind te e aun slau e sikring, o det røch u a ålle knap ga`f. Vi skull sefølle lich præu jen gang te, men det sam sket e gen, så vi måt lich lau e lidt om, o så ind i den lille aun æ hæ. Det smacht richte godt, me et glas røjvin o en sodevand te.

Nå, vi så sefølle en masse jutjub, o Musse ringe lich o soi gonat. Hun skull te Rensborg e dau, o å arbe e morn, så vi skull ve sammel i e weekend. Kæft æ glaie mæ. O e dau fek vi snakke me min søste, vo Rie skull neje, for hun hai fåt besøch fra København, så de vill en tue op i e historie sende å Døbbel, o en tue u o boul. Nå, æ va u me Rie e gen, o så lich hen me e madras te e præst e gen. Det e ålti så hyge o besøch ham, for han ka ålti fortæl en goi historie. Vi snakke om æ måske sku te o læ o spill orgel, men det blyve ihvert fald it fø næste eddeår. Æ kende jo e noure o æ ka da godt spil e lidt klave, te husbehov.

Det var vist det, for denne gang.

Ha en richte goi dau, min søjde venne. Knus fra Jes 

æuesættels / oversættelse

Hun smurte også det stads i mit hoved.

Det var rigtig familiehygge hjemme hos Rie, hvor de havde lavet nogle flotte græskar hoveder. Hun havde selvfølgelig længe pakket sit tøj og en dyne. Og jeg havde lånt en madras af præsten, så hun kunne komme til at sove ordentligt, hun kunne da også sove i bilen. Nå, så kørte vi.

Ja, hvad skulle vi nu finde på? De vilde er de værste, for vi ville havde været til Lolland, men det gik i vasken. Elektrikeren ville komme onsdag, så vi havde aftalt, at tage afsted tirsdag aften, så vi ikke skulle stå alt for tidligt op, hvis han skulle komme først på dagen. Ellers skulle vi jo køre hjemmefra måske ved fem tiden om morgenen. Men det gik i vasken, for elektrikeren kom ikke alligevel, så nu havde vi mere tid.

Skulle vi sove i det gamle hus? Så siger jeg til Rie, hvad med et hotel værelse  i København. Go idè Mossi.

Klokken var vist ca halv ti, på vej i bilen, da vi fandt på den tossede idè, så vi ringede da bare til det hotel hvor Musse og jeg havde sovet i sidste uge. Jo, de havde da et par værelser endnu. Super, vi kommer. Hun sov selvfølgelig en times tid, inden vi kom til byen.

Hvor vil i bo, vi har et værelse på 6. Har du et lidt højere oppe. ja lige et øjeblik, har i et på 14. Ja der er et ledigt. Godt det tager vi. Det er da mest for udsigten.

Åh, det er hyggeligt Mossi, nåh ja, hun kan jo ikke snakke sønderjysk, for det kan hendes mor vist heller ikke. Det har jeg aldrig hørt.

Nå, men det varede ikke længe, så sov vi som en sten. Vi vågnede ved otte tiden. Og så var vi nede og få lidt morgen mad. Vafler, yoghurt, kaffe, juice, og noget franskbrød.

Og så tog vi over til naboen, Fields. De havde knap nok åben da vi ankom, men vi var i næsten alle butikker. Så da hun havde slæbt mig med rundt i butikkerne i en times tid eller halvanden, blev vi enige om at tage til Kegnæs igen. For meningen var jo, at få lavet lidt you tube, og det var jo nok lidt bedre at lave sådan noget hvor der ikke er for meget støv, som der jo er i huset på Lolland. Kommer vi forbi Ikea, Mossi? Ingen problem. Vi havde en rigtig hyggelig hjemtur.

Det tog faktisk ikke lang tid for os at komme igennem Ikea. Hvor vi selvfølgelig lige skulle spise, hvor hun fik en kæmpe potion sjøtbolla, med kartoffelmos til. Og så lige den sidste etage Mossi. Så hun fik et par kønne planter til hendes værelse.

Vi fik slet ikke lavet you tube, for vi skulle selvfølgelig have aftensmad, og det skulle hun nok lave. Nachos med kylling. Det var succes, ind til ovnen sprang sikringerne. Det røg ud af revner og sprækker. Vi skulle selvfølgelig lige prøve èn gang til, men det samme skete igen, så vi måtte lige lave det lidt om, og så ind i den lille ovn jeg har. Det smagte rigtig dejligt, med et glas rødvin og en sodavand til.

Nå, vi så selvfølgelig en masse you tube, og Musse ringede lige og sagde godnat. Hun skulle til Rendsborg i dag, og på arbejde i morgen, så vi skulle være sammen i weekenden. Jeg glæder mig helt vildt! Og i dag fik vi snakket med min søster, hvor Rie skulle hen, for hun havde fået besøg fra København, og de ville en tur i historie centret i Dybbøl, og en tur ud og bowle. Nå, jeg var ude med Rie igen, og ude hos præsten for at aflevere madrassen igen. Det er altid hyggeligt at besøge ham, for han har altid en god historie at fortælle. Vi snakkede om at jeg måske skulle til at lære at spille orgel, men det bliver ihvertfald først til næste efterår. Jeg kan da læse noder og spille lidt klaver til husbehov.

Det var vist det, for denne gang.

Ha en rigtig god dag, mine søde venner. Knus fra Jes.

Kom no it for sill te e forestilling.

d50e7e43-841b-4cb6-9157-00af8f843f8a ed780991-7836-4004-b9d3-ab5676a10919 5b95bd96-132c-4b7e-9509-a99e2fc2d774 e0abfc70-0a0a-492f-a526-43bdb3aa9e3fDet va saft sus me nau af en oplevels o kom i det kongle teade. Skull man kom for sill, kømme man it ind fø edde e pause, en goi regel. Ba det o sid de’,  o kig rundt i det flot kæmpe stoue rum.

No va det jo en ballet vi så, det va totalt flot. De e ba døchte de ung minneske.

Sefølle traf vi nau synnejye i e teade. Så den fek jo it for lidt å vos sproch. O un for e teade å vej te e bil mødt vi o en richte synnejy, som va ve o fortæl sin venin om e jye, så vi møjnet lich.

O no hvo vi va i e by, så måt vi da lich hen te La Glas. Musse o mæ. Kært barn mange navne. Ja hvem ka it li et fint styk laukach. Tæulen game nau kache de hai stelt an. Men no va det jo e lidt tile å e dau, så vi tau no jen af de anne køøn kache og en kann kaffe. It så ring inda.

O en tu igemmel magasæng. O så den kongle porcelæns ustilling. Det e mæ som nok e mest magge me såt nau. Æ hæ da nau af det de hai ustilt. Af det dye altså.

Tja, no sidde æ jo i mit lille hus å Lolland, he synda formæ`. Æ fe nemle fin fremme e dau, af nau af min familie, så æ må helle få ryd e lidt op, o en tu å e losseplads. Æ troe de kømme ni, e børn hæ jo ferie, så det blyve da hygle o få e lidt besøch.

E gå va æ jo inn ve min dædde, hvo æ fek sådden nau lambe op for hin. O hun fek mal den jen vech. For no tøs hun, at den vi kulø e ve o ve e lidt kjæv.

Det e næsten de farve vi brucht i tresse. Ja o hins flot ny tøj, e da o nau lichens det vi hai å, i vos ung dau`, sefølle nau meie smart. Kæft hvo va hun flot i e tøj. Wouh wouh.

Men min prinsesse Rie, hæ jo o ferie, så vi ska ha funden å nau, som hun ku tænk sæ, he de næste dau`.

Hun vil gern hjælp mæ me o lau en jutjub kanal. Det ska nok blyv sjaut. Så kan i kom te o høi e lidt klave o kibord musik. Hvis man da ka hol u o høi å såt nau.

Nå, tak for e dau. Åll min dejle venne o ha en fortsat goi synda.

oversættelse  æuesættels

Kom nu ikke for sent til forestillingen.

Det var godt nok noget af en fin oplevelse, og komme i det kongelige teater. Hvis man kommer for sent til forestillingen, kommer man ikke ind, før efter næste pause. En god regel.  Bare det og sidde og se rundt i det store flotte rum.

Nu var det jo en ballet vi så, det var virkelig flot. De er bare dygtige de unge mennesker.

Selvfølgelig mødte vi nogle sønderjyder i teatret. Så den fik jo ikke for lidt på vores sprog. Og uden for teatret på vej til bilen mødte vi også en ægte sønderjyde, som var ved at fortælle veninden om jyderne, og så hilste vi lige på hinanden. Hyggeligt.

Og nu hvor vi var i byen, så måtte vi lige i La Glace. Musse og jeg. Kært barn mange navne. Ja hvem kan ikke li et fint stykke lagkage. Hold nu op, sikke flotte kager de havde arrangeret. Men nu var det jo tidlig på dagen, så vi nøjedes med en af de andre fine kager og en kande kaffe. Skønt!

Og en tur igennem magasin. Og så den kongelige porcelæns udstilling. Det er nok mig der er mest skør med sådan noget. Jeg har da noget af det de havde udstillet. Af det dyre altså.

Tja, nu sidder jeg jo i mit lille hus på Lolland, her søndag formiddag. Jeg får nemlig fint besøg, af noget af min familie, så jeg må nok hellere få ryddet lidt op og en tur på lossepladsen. Jeg tror de kommer ni, børnene har jo ferie, så det bliver da hyggeligt, at få lidt besøg.

I går var jeg inde hos min datter, hvor jeg fik sat nogle lamper op for hende. Og hun fik malet den ene væg, for nu synes hun at den hvide kulør er ved at være kedelig.

Det er næsten de farver vi brugte i tresserne. Jo og hendes flotte nye tøj, er da også noget lignende det vi havde på i vores unge dage, selvfølgelig noget mere smart. Hold nu op hvor var hun flot i tøjet. Wouh wouh.

Min prinsesse Rie har jo også ferie, så vi skal have fundet på noget hun kunne tænke sig, her de næste dage.

Hun vil gerne hjælpe mig med at lave en you tube kanal. Det skal nok blive sjovt. Så kan i komme til at høre lidt klaver og keyboard musik. Hvis man da kan holde ud og høre på sådan noget.

Nå, tak for i dag, alle mine dejlige venner, og ha en fortsat god søndag.