Ja så kom e forår, e det it dejle

e26e4788-25e5-4968-b2ba-36e1ad99946e51f5192f-8029-4fea-9b7e-f94423e1ffd1

6436ff0c-c4e9-4aaa-ab07-2588ca0247fb

Det æuest bille e Rie, Jens, Peter og Cana.

Det næste e vos arbesplads i Århus

Nr. tre e det ny navn edde e fusion i e firme.

Det e no it sket det helt stoue de sist ot ti dau`.

Æ hæ væt å montasje i Århus, å e lache for Søstrene Grene, i sist uch, o no sidde vi he e gen, manda auden å e hotel, lidt aujaske. Ja, vi e midt i anden fase, som ska ve fæ den føjst maj.

O i e weekend va æ lich et smot å Sjælland, for min dædde vill gæn ha e laut slaun op i e kolonihauhus. Så æ sust au, løda morn halv syv. Det past naulunde i vos plan, for Musse sku te fødseldag lørda formæ`, o te bryllup lørda edde mæ`.

Æ troue æ va dæ, omkring halvti, o så kom Cana og e knæchde, Peter og Jens,  en halv stons ti edde. Så sust vi lich i Bauhaus i Roskilde, o køjt nau rustik brædde o nau søm, te e sømpistol, som æ lich måt lån ve Lars i Braue. O æ hai min rundsav me, så blyve e resultat nau kønne.

Vi va fæ, omkring halvtre me e brædde, o så sku vi lich ha e liste rundt i kant. Vi va vist fæ omkring halvsais. Så tau æ te Jylland e gen. Æ vill godt hjem te Musse , for vi hai jo it væt sammel i sist uch, da vi va i Århus, for vi æuenadde hæ op. Æ va vist hjem ve e ni ti.

Freda auden skul Musses søn og sin kusine lich å diskotek i Flensborg, o de blaev hint e gen, æ troue ve e  to ti. O løda auden  skull de da langs e gen, ja hva gø man it for sin bø`n. Hva betyæt, ba man nyæt.

Synda va vi lich et småt i Tyskland, for Musses søn skull hint sin bil, en fin Fiat Uno, som han hæ stå`n ve sin onkel i Rensborg. De hæ jo boi dæ i nau år, så Musse skull da lich vis vos , vo hun hai boi. Nåh ja, så sku vi da o lich ha e kaffe å en tysk kro.

Vi fek ornle bestilt kaffe o kach. No va vi fie man, Musse, Dinne, Musses søn o mæ. Da vi sku bestill kaffe, spu e servitrise, om vi vill ha hochzeitskaffe. Ja det va kaffe, som de sie i gemmel et piske ech, ja sån soi hun, o Musse va frisk, ja det vill hun da godt præu, o æ soi o ja. Det smacht no som alminle kaffe, heldigvis.ddb7b1d1-e325-40e0-88b6-7085bea604b1

Så kom vi jo te Kruså, o no va det vist min tue, te o gøi nai for mæ, så vi tau lich en runde, i e antik butik. O æ køjt o lich en gammel karaffel. Nåh ja dem hæ æ vist en ot ti stykke af, men den va flot o naulonne billich, så den kom me hjem.

Æ slutte, det e ve o væ sengeti, og vi ska helst væ frisk e morn.

æuesættels oversættelse

Det er nu ikke sket det helt store i de sidste otte ti dage. Jeg har været på montage i Århus, på lageret for søstrene grene, i sidste uge, og nu sidder vi her igen, mandag aften på hotellet, lidt trætte. Ja vi er i anden face, som skal være færdig første maj.

Og i weekenden var jeg lige et smut på Sjælland, for min datter ville gerne ha et nyt loft slået op i kolonihavehuset. Så jeg kørte afsted lørdag morgen halv syv. Det passede nogenlunde ind i vores plan, fordi at Musse skulle til fødselsdag lørdag formiddag og til bryllup om eftermiddagen.

Jeg tror jeg var der ca halvti, og så kom Cana og drengene, Peter og Jens, en halv times tid efter. Sø kærte vi til Bauhaus efter brædder og nogle søm til sømpistolen, som vi lige måtte låne hos Lars i Broager. Og jeg havde min rundsag med, så blev resultatet noget pænere.

Vi var færdige med brædderne klokken halvtre, og så skulle vi lige have lister rundt i kanten. Vi var vist færdig klokken halvseks. Og så kørte jeg hjemad igen. Jeg ville godt hjem til Musse, for vi havde jo ikke været sammen i sidste uge, da jeg var i Århus, for vi overnatter heroppe. Jeg var vist hjemme ved ni tiden.

Fredag aften skulle Musses søn og hans kusine lige  i by i Flensborg. og de blev hentet igen ved to tiden. Og lørdag aften skulle de da i byen igen, ja hvad gør man ikke for sine børn. Hvad betyder det, bare man nyder det.

Søndag var vi lige et smut i Tyskland, for Musses søn skulle hente sin bil, en fin Fiat Uno, som står hos hans onkel i Rensburg. De har jo boet der i nogle år, så Musse skulle lige vise os, hvor hun havde boet. Nåh ja, så skulle vi da også lige have kaffe og kage på en tysk kro.

Vi fik bestilt kaffe og kage. Nu var vi fire personer, Musse, Musses søn, Dinne og mig. Da vi skulle bestille kaffe, spurgte servitricen om vi ville have bryllups kaffe. Det var kaffe, som bliver siet gennem et pisket æg, ja sådan sagde hun, og Musse var frisk, ja det ville hun da gerne prøve, og jeg sagde også ja. Det smagte nu som almindelig kaffe, heldigvis.

Vi var knap færdig, så kom Musse til at tænke på, om vi kunne betale med dankort. Nej , hvis,- så skulle vi betale på et tilhørende hotel. Vi tømte lommerne og bilerne for småpenge. Vi havde ca. 27 euro, og så kom servitricen, ja det bliver 29 euro. Så manglede der jo 2 euro, så tænkte jeg, nu skal hun nok være flink og lade os skylde til næste gang, Men hun var kold, så Musse måtte bøvle med naboens automat, og langt om længe fik hun det ordnet, og så kørte vi hjemad igen.

Så kom vi jo til Kruså, og nu var det vist min tur, til at gøre noget for mig selv, så vi tog lige en runde i antik butikken. Og jeg købte også lige en fin gammel karaffel, dem har jeg vist en otte ti stykker af i forvejen, men den var pæn og nogenlunde billig, så den kom med hjem.

Jeg slutter, det er ved at være sengetid, og vi skal helst være friske i morgen.

Mojn

Jes

 

 

,

Så blev det påsk..så hæ vi da fri…jubiii!!

c78bfcf3-d13b-48f0-80d0-c49f8e582e03

E usicht fra e lejlighei 😎

Musse e å arbe 😭

352b6e28-1179-4fde-b3da-cee30c530fdf

 

 

 

 

 

 

E det t it nau me Jesus o hans døi, o så fæ e  bø’n da påsk ech.

Føst kømme e fastelavns synda. Det e 49 dau fø påsk synda. Det betye faktisk, at man holde en fest, inn man faste, o it må spis kjø og fisk i de dau. Men vi e heldich for e prodestande e ondtaun. Det må it ve sjaut o sku gå sulten i seng.

Påsk dau e ålti e synda edde den føjst fuldmån, edde forårsjævndøgn. Så det bestemme e dato for e fastelaun, for kristi himmelfartsdau o for e pins.

O e synda inn e påsk e palme synda, hvo Jesus rie ind i Jerusalem å et æsel. Fie dau edde, skæ torsda,  spis han o e disible det sist målti.

Lang freda blyve han forråt af Judas, o han blyve taun te fang´af e rome´. Han blyve korsfæste, og døie nau time edde å e kors. Nau af sin venne fe lau te o begrau ham i en huul freda auden.

Synda morn, e påsk, e e grau tom. De dau´det gæ fra e påsk te kristi himmelfartsdau, blyve Jesus set af manne minneske, o det vis at e døj o sychdom it hæ det siist oue, for gui e stæge. Ja hvem troue å såt nau slurre.

2. påsk dau, mindes man, at Jesus møje de 11 disible, edde at han hæ æueraske to af dem e dau inn.

E pins e 50 dau edde e opstannels. Det e o e fødselsdau for e kjeg, for det de føjst menigheie opstau edde den føjst pins.

Æ va essen sammel me e præst e gå, o æ tænt om han it lich sku fortæl mæ nau om det, men vi hai faktisk temle traffelt.

Ja han ringe lich æugå, om æ hai ti te o kom te København o hjælp e dædde me en masse småting, e terrasse sku lich ordnes, o så va det en masse rævne i den jen vech, o e bach ve e radiato, o en masse anne småting. Tja hvofor it, tænt æ lyn hodich. Æ va jo blev invite te påske frokost, æ hai essen meldt auboi, ve min broue i Lyngby, o e dædde boue i Klampenbor, o så ku æ lich småt forbi å Lolland o få et pa småting ordne, så æ soi sefølle ja.

Nå, men æ tau astai, freda auden, så æ lich ku æuenat å Lolland, så æ it kom ålt for sill te København. E frokost va jo e klok hal jen, o æ ku da godt lich lau nau småting inn, så æ ku kom hjem te Musse saam auden.

Æ stau tile op, o fek lich et lunt rundstyk o et pa lun stykke rugbrøj o en goi kop kaffe. O så fek æ lich ordne et pa småting.

O så sust æ af te stais.  Æ fek læbbe e gaaf, o smu akryl fuch i e revne, o så tot de da æ lich sku ha e lidt daue e gen, for hun hai lich væt ve e bache, o inn vi så vos om, va  e klok blevn fjeng æue tolv, så måt æ astai, hen te min lillebroue.

Det va da richte hygle.  O selv om det va jen, som va blevn e lidt dement. Æ troue han æ æue fjes, men sefølle e det da søjn for dem. Vi ka ve nok så kloch, om o spis sundt, o man kan da ba lau nau soduko, for træn e jæ´n, men mon it de hæ høie o præue ålt det.

Hen ve e klok fem, tau æ nei te Klampenborg e gen, så vi lich ku få ordnet det sist. Det e for resten Arne Jacobsen, som hæ tegne de lejligheie. De e æue fjes å gammel.

Æ vil lich skryv, som saies som sku væ godt, va man evt. ka spis for o it o få for tile demens; spinat o rødt kjø sku ve godt. Grøn te skæbe e hukommels o e indlæring. Å så ska man ha omega 3 fedt syre, evt fra makrel o laks. Men man ka sefølle o få fiske ulle. O specielt for e dame, så e det godt me blåbæ o jobæ. O jounørre sku o ve temle godt, men de smaache da it sæle godt.

En richte goi ide e, å spis en hanfuld nørre hve jennest dau.

Musse e sefølle å arbe, for de stakle i rullestol, ska jo o hjælpes i e påsk.

Æ slutte for e dau, o ha fortsat en richte goi påsk.

æuesættels oversættelse

Er det ikke noget med Jesus og hans død, og så børnene da påske æg.

Først kommer fastelavnssøndag. Det er 49 dage før påskesøndag. Det betyder faktisk, at man holder en fest, inden man faster, og ikke må spise kød og fisk i de dage. Men vi er heldige, for vi protestanter er undtaget. Det må ikke være sjovt at skulle gå sulten i seng.

Påskedag er altid søndagen efter den første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Så det bestemmer datoen for fastelavn, for kristi himmelfartsdag og for pinsen.

Og søndagen inden påske er palme søndag, hvor Jesus red ind i Jerusalem på et æsel. Fire dage efter spiser han og disciplene det sidste måltid.

Lang fredag bliver han forrådt af Judas og han bliver taget til fange af romerne. Han bliver korsfæstet og dør nogle timer efter på korset. Nogle af hans venner får lov til at begrave ham i en hule fredag aften.

Søndag morgen, påsken, er graven tom. De dage det går fra påske til kristi himmelfartsdag, bliver Jesus set af mange mennesker, og det viser sig at døden og sygdom ikke har det sidste ord, gud er stærkere. Ja hvem tror på sådan noget sludder.

2. påskedag mindes man, at Jesus møder de 11 disciple, efter at have overrasket to af dem dagen forinden.

Pinsen er 50 dage efter opstandelsen. Det er også fødselsdagen for kirken, for den første menighed opstår, efter den første pinse.

Jeg var ellers sammen med præsten i går, og tænkte om han ikke lige kunne fortælle mig lidt om det, men vi havde faktisk temmelig travlt.

Ja, han ringede lig i forgårs, om jeg havde tid til at komme til København og hjælpe sin datter med en masse småting, terrassen skulle lige ordnes, og så var der en masse revner i den ene væg, også bag ved den ene radiator, og en masse andre småting. Tja, hvorfor ikke, tænkte jeg lyn hurtig. Jeg var jo blevet inviteret til påskefrokost, jeg havde eller meldt afbud, hos min bror i Lyngby, og datteren bor i Klampenborg, og så kunne jeg lige køre forbi på Lolland, og få ordnet et par småting , så jeg sagde selvfølgelig ja.

Nå, men jeg tog afsted fredag aften, så jeg lige kunne overnatte på Lolland, så jeg ikke kom alt for sent til København. Frokosten var kl halv et, og jeg kune da godt lige lave nogle småting inden, så jeg kunne komme hjem til Musse samme aften.

Jeg stod tidlig op, og fik lige et lunt rundstykke og et par lune stykker rugbrød og en o kop kaffe. Og så fik jeg lige ordnet et par småting.

Og så kørte jeg til byen. Jeg fik lappet hullerne, og smurt akryl fuge i revnerne, og så syntes de da lige, at jeg skulle ha lidt morgen mad igen, for hun havde da lige været hos bageren, og inden vi så os om, var klokken kvart over tolv, og jeg måtte jeg afsted, hen til min lillebror.

Det var da rigtig hyggeligt. Også selv om der var en,  som var blevet lidt dement. Jeg tror han er over firs, men selvfølgelig er det da synd for dem. Vi kan være nok så kloge, om og spise sundt og lave sudoku, for at træne hjernen, men mon ikke de har hørt og prøvet alt det.

Ved femtiden tog jeg ned til Klampenborg igen, så vi lige kunne få ordnet det sidste. Det er for resten Arne Jacobsen der har tegnet de lejligheder. Der er over firs år gamle.

Jeg vil lige skrive hvad man kan spise, som siges at skulle være godt, for ikke at få for tidlig demens.; spinat og rødt kød skulle være godt. Grøn te skærper hukommelsen og indlæringen. Og så skal man ha omega 3 fedtsyrer, evt fra makrel og laks, men man kan selvfølgelig også få fiske olie. Og specielt for kvinder, så er det godt med jordbær og blåbær. Og jordnødder skulle også være temmelig sundt, men de smager altså ikke særlig godt.

En rigtig go idé, er at spise en håndfuld nødder hver eneste dag.

Musse er på arbejde, for staklerne i rullestol skal selvfølgelig også hjælpes i påsken.

Jeg slutter for i dag. Ha en fortsat rigtig go påske.