Ja så kom e forår, e det it dejle

e26e4788-25e5-4968-b2ba-36e1ad99946e51f5192f-8029-4fea-9b7e-f94423e1ffd1

6436ff0c-c4e9-4aaa-ab07-2588ca0247fb

Det æuest bille e Rie, Jens, Peter og Cana.

Det næste e vos arbesplads i Århus

Nr. tre e det ny navn edde e fusion i e firme.

Det e no it sket det helt stoue de sist ot ti dau`.

Æ hæ væt å montasje i Århus, å e lache for Søstrene Grene, i sist uch, o no sidde vi he e gen, manda auden å e hotel, lidt aujaske. Ja, vi e midt i anden fase, som ska ve fæ den føjst maj.

O i e weekend va æ lich et smot å Sjælland, for min dædde vill gæn ha e laut slaun op i e kolonihauhus. Så æ sust au, løda morn halv syv. Det past naulunde i vos plan, for Musse sku te fødseldag lørda formæ`, o te bryllup lørda edde mæ`.

Æ troue æ va dæ, omkring halvti, o så kom Cana og e knæchde, Peter og Jens,  en halv stons ti edde. Så sust vi lich i Bauhaus i Roskilde, o køjt nau rustik brædde o nau søm, te e sømpistol, som æ lich måt lån ve Lars i Braue. O æ hai min rundsav me, så blyve e resultat nau kønne.

Vi va fæ, omkring halvtre me e brædde, o så sku vi lich ha e liste rundt i kant. Vi va vist fæ omkring halvsais. Så tau æ te Jylland e gen. Æ vill godt hjem te Musse , for vi hai jo it væt sammel i sist uch, da vi va i Århus, for vi æuenadde hæ op. Æ va vist hjem ve e ni ti.

Freda auden skul Musses søn og sin kusine lich å diskotek i Flensborg, o de blaev hint e gen, æ troue ve e  to ti. O løda auden  skull de da langs e gen, ja hva gø man it for sin bø`n. Hva betyæt, ba man nyæt.

Synda va vi lich et småt i Tyskland, for Musses søn skull hint sin bil, en fin Fiat Uno, som han hæ stå`n ve sin onkel i Rensborg. De hæ jo boi dæ i nau år, så Musse skull da lich vis vos , vo hun hai boi. Nåh ja, så sku vi da o lich ha e kaffe å en tysk kro.

Vi fek ornle bestilt kaffe o kach. No va vi fie man, Musse, Dinne, Musses søn o mæ. Da vi sku bestill kaffe, spu e servitrise, om vi vill ha hochzeitskaffe. Ja det va kaffe, som de sie i gemmel et piske ech, ja sån soi hun, o Musse va frisk, ja det vill hun da godt præu, o æ soi o ja. Det smacht no som alminle kaffe, heldigvis.ddb7b1d1-e325-40e0-88b6-7085bea604b1

Så kom vi jo te Kruså, o no va det vist min tue, te o gøi nai for mæ, så vi tau lich en runde, i e antik butik. O æ køjt o lich en gammel karaffel. Nåh ja dem hæ æ vist en ot ti stykke af, men den va flot o naulonne billich, så den kom me hjem.

Æ slutte, det e ve o væ sengeti, og vi ska helst væ frisk e morn.

æuesættels oversættelse

Det er nu ikke sket det helt store i de sidste otte ti dage. Jeg har været på montage i Århus, på lageret for søstrene grene, i sidste uge, og nu sidder vi her igen, mandag aften på hotellet, lidt trætte. Ja vi er i anden face, som skal være færdig første maj.

Og i weekenden var jeg lige et smut på Sjælland, for min datter ville gerne ha et nyt loft slået op i kolonihavehuset. Så jeg kørte afsted lørdag morgen halv syv. Det passede nogenlunde ind i vores plan, fordi at Musse skulle til fødselsdag lørdag formiddag og til bryllup om eftermiddagen.

Jeg tror jeg var der ca halvti, og så kom Cana og drengene, Peter og Jens, en halv times tid efter. Sø kærte vi til Bauhaus efter brædder og nogle søm til sømpistolen, som vi lige måtte låne hos Lars i Broager. Og jeg havde min rundsag med, så blev resultatet noget pænere.

Vi var færdige med brædderne klokken halvtre, og så skulle vi lige have lister rundt i kanten. Vi var vist færdig klokken halvseks. Og så kørte jeg hjemad igen. Jeg ville godt hjem til Musse, for vi havde jo ikke været sammen i sidste uge, da jeg var i Århus, for vi overnatter heroppe. Jeg var vist hjemme ved ni tiden.

Fredag aften skulle Musses søn og hans kusine lige  i by i Flensborg. og de blev hentet igen ved to tiden. Og lørdag aften skulle de da i byen igen, ja hvad gør man ikke for sine børn. Hvad betyder det, bare man nyder det.

Søndag var vi lige et smut i Tyskland, for Musses søn skulle hente sin bil, en fin Fiat Uno, som står hos hans onkel i Rensburg. De har jo boet der i nogle år, så Musse skulle lige vise os, hvor hun havde boet. Nåh ja, så skulle vi da også lige have kaffe og kage på en tysk kro.

Vi fik bestilt kaffe og kage. Nu var vi fire personer, Musse, Musses søn, Dinne og mig. Da vi skulle bestille kaffe, spurgte servitricen om vi ville have bryllups kaffe. Det var kaffe, som bliver siet gennem et pisket æg, ja sådan sagde hun, og Musse var frisk, ja det ville hun da gerne prøve, og jeg sagde også ja. Det smagte nu som almindelig kaffe, heldigvis.

Vi var knap færdig, så kom Musse til at tænke på, om vi kunne betale med dankort. Nej , hvis,- så skulle vi betale på et tilhørende hotel. Vi tømte lommerne og bilerne for småpenge. Vi havde ca. 27 euro, og så kom servitricen, ja det bliver 29 euro. Så manglede der jo 2 euro, så tænkte jeg, nu skal hun nok være flink og lade os skylde til næste gang, Men hun var kold, så Musse måtte bøvle med naboens automat, og langt om længe fik hun det ordnet, og så kørte vi hjemad igen.

Så kom vi jo til Kruså, og nu var det vist min tur, til at gøre noget for mig selv, så vi tog lige en runde i antik butikken. Og jeg købte også lige en fin gammel karaffel, dem har jeg vist en otte ti stykker af i forvejen, men den var pæn og nogenlunde billig, så den kom med hjem.

Jeg slutter, det er ved at være sengetid, og vi skal helst være friske i morgen.

Mojn

Jes

 

 

,

Så blev det påsk..så hæ vi da fri…jubiii!!

c78bfcf3-d13b-48f0-80d0-c49f8e582e03

E usicht fra e lejlighei 😎

Musse e å arbe 😭

352b6e28-1179-4fde-b3da-cee30c530fdf

 

 

 

 

 

 

E det t it nau me Jesus o hans døi, o så fæ e  bø’n da påsk ech.

Føst kømme e fastelavns synda. Det e 49 dau fø påsk synda. Det betye faktisk, at man holde en fest, inn man faste, o it må spis kjø og fisk i de dau. Men vi e heldich for e prodestande e ondtaun. Det må it ve sjaut o sku gå sulten i seng.

Påsk dau e ålti e synda edde den føjst fuldmån, edde forårsjævndøgn. Så det bestemme e dato for e fastelaun, for kristi himmelfartsdau o for e pins.

O e synda inn e påsk e palme synda, hvo Jesus rie ind i Jerusalem å et æsel. Fie dau edde, skæ torsda,  spis han o e disible det sist målti.

Lang freda blyve han forråt af Judas, o han blyve taun te fang´af e rome´. Han blyve korsfæste, og døie nau time edde å e kors. Nau af sin venne fe lau te o begrau ham i en huul freda auden.

Synda morn, e påsk, e e grau tom. De dau´det gæ fra e påsk te kristi himmelfartsdau, blyve Jesus set af manne minneske, o det vis at e døj o sychdom it hæ det siist oue, for gui e stæge. Ja hvem troue å såt nau slurre.

2. påsk dau, mindes man, at Jesus møje de 11 disible, edde at han hæ æueraske to af dem e dau inn.

E pins e 50 dau edde e opstannels. Det e o e fødselsdau for e kjeg, for det de føjst menigheie opstau edde den føjst pins.

Æ va essen sammel me e præst e gå, o æ tænt om han it lich sku fortæl mæ nau om det, men vi hai faktisk temle traffelt.

Ja han ringe lich æugå, om æ hai ti te o kom te København o hjælp e dædde me en masse småting, e terrasse sku lich ordnes, o så va det en masse rævne i den jen vech, o e bach ve e radiato, o en masse anne småting. Tja hvofor it, tænt æ lyn hodich. Æ va jo blev invite te påske frokost, æ hai essen meldt auboi, ve min broue i Lyngby, o e dædde boue i Klampenbor, o så ku æ lich småt forbi å Lolland o få et pa småting ordne, så æ soi sefølle ja.

Nå, men æ tau astai, freda auden, så æ lich ku æuenat å Lolland, så æ it kom ålt for sill te København. E frokost va jo e klok hal jen, o æ ku da godt lich lau nau småting inn, så æ ku kom hjem te Musse saam auden.

Æ stau tile op, o fek lich et lunt rundstyk o et pa lun stykke rugbrøj o en goi kop kaffe. O så fek æ lich ordne et pa småting.

O så sust æ af te stais.  Æ fek læbbe e gaaf, o smu akryl fuch i e revne, o så tot de da æ lich sku ha e lidt daue e gen, for hun hai lich væt ve e bache, o inn vi så vos om, va  e klok blevn fjeng æue tolv, så måt æ astai, hen te min lillebroue.

Det va da richte hygle.  O selv om det va jen, som va blevn e lidt dement. Æ troue han æ æue fjes, men sefølle e det da søjn for dem. Vi ka ve nok så kloch, om o spis sundt, o man kan da ba lau nau soduko, for træn e jæ´n, men mon it de hæ høie o præue ålt det.

Hen ve e klok fem, tau æ nei te Klampenborg e gen, så vi lich ku få ordnet det sist. Det e for resten Arne Jacobsen, som hæ tegne de lejligheie. De e æue fjes å gammel.

Æ vil lich skryv, som saies som sku væ godt, va man evt. ka spis for o it o få for tile demens; spinat o rødt kjø sku ve godt. Grøn te skæbe e hukommels o e indlæring. Å så ska man ha omega 3 fedt syre, evt fra makrel o laks. Men man ka sefølle o få fiske ulle. O specielt for e dame, så e det godt me blåbæ o jobæ. O jounørre sku o ve temle godt, men de smaache da it sæle godt.

En richte goi ide e, å spis en hanfuld nørre hve jennest dau.

Musse e sefølle å arbe, for de stakle i rullestol, ska jo o hjælpes i e påsk.

Æ slutte for e dau, o ha fortsat en richte goi påsk.

æuesættels oversættelse

Er det ikke noget med Jesus og hans død, og så børnene da påske æg.

Først kommer fastelavnssøndag. Det er 49 dage før påskesøndag. Det betyder faktisk, at man holder en fest, inden man faster, og ikke må spise kød og fisk i de dage. Men vi er heldige, for vi protestanter er undtaget. Det må ikke være sjovt at skulle gå sulten i seng.

Påskedag er altid søndagen efter den første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Så det bestemmer datoen for fastelavn, for kristi himmelfartsdag og for pinsen.

Og søndagen inden påske er palme søndag, hvor Jesus red ind i Jerusalem på et æsel. Fire dage efter spiser han og disciplene det sidste måltid.

Lang fredag bliver han forrådt af Judas og han bliver taget til fange af romerne. Han bliver korsfæstet og dør nogle timer efter på korset. Nogle af hans venner får lov til at begrave ham i en hule fredag aften.

Søndag morgen, påsken, er graven tom. De dage det går fra påske til kristi himmelfartsdag, bliver Jesus set af mange mennesker, og det viser sig at døden og sygdom ikke har det sidste ord, gud er stærkere. Ja hvem tror på sådan noget sludder.

2. påskedag mindes man, at Jesus møder de 11 disciple, efter at have overrasket to af dem dagen forinden.

Pinsen er 50 dage efter opstandelsen. Det er også fødselsdagen for kirken, for den første menighed opstår, efter den første pinse.

Jeg var ellers sammen med præsten i går, og tænkte om han ikke lige kunne fortælle mig lidt om det, men vi havde faktisk temmelig travlt.

Ja, han ringede lig i forgårs, om jeg havde tid til at komme til København og hjælpe sin datter med en masse småting, terrassen skulle lige ordnes, og så var der en masse revner i den ene væg, også bag ved den ene radiator, og en masse andre småting. Tja, hvorfor ikke, tænkte jeg lyn hurtig. Jeg var jo blevet inviteret til påskefrokost, jeg havde eller meldt afbud, hos min bror i Lyngby, og datteren bor i Klampenborg, og så kunne jeg lige køre forbi på Lolland, og få ordnet et par småting , så jeg sagde selvfølgelig ja.

Nå, men jeg tog afsted fredag aften, så jeg lige kunne overnatte på Lolland, så jeg ikke kom alt for sent til København. Frokosten var kl halv et, og jeg kune da godt lige lave nogle småting inden, så jeg kunne komme hjem til Musse samme aften.

Jeg stod tidlig op, og fik lige et lunt rundstykke og et par lune stykker rugbrød og en o kop kaffe. Og så fik jeg lige ordnet et par småting.

Og så kørte jeg til byen. Jeg fik lappet hullerne, og smurt akryl fuge i revnerne, og så syntes de da lige, at jeg skulle ha lidt morgen mad igen, for hun havde da lige været hos bageren, og inden vi så os om, var klokken kvart over tolv, og jeg måtte jeg afsted, hen til min lillebror.

Det var da rigtig hyggeligt. Også selv om der var en,  som var blevet lidt dement. Jeg tror han er over firs, men selvfølgelig er det da synd for dem. Vi kan være nok så kloge, om og spise sundt og lave sudoku, for at træne hjernen, men mon ikke de har hørt og prøvet alt det.

Ved femtiden tog jeg ned til Klampenborg igen, så vi lige kunne få ordnet det sidste. Det er for resten Arne Jacobsen der har tegnet de lejligheder. Der er over firs år gamle.

Jeg vil lige skrive hvad man kan spise, som siges at skulle være godt, for ikke at få for tidlig demens.; spinat og rødt kød skulle være godt. Grøn te skærper hukommelsen og indlæringen. Og så skal man ha omega 3 fedtsyrer, evt fra makrel og laks, men man kan selvfølgelig også få fiske olie. Og specielt for kvinder, så er det godt med jordbær og blåbær. Og jordnødder skulle også være temmelig sundt, men de smager altså ikke særlig godt.

En rigtig go idé, er at spise en håndfuld nødder hver eneste dag.

Musse er på arbejde, for staklerne i rullestol skal selvfølgelig også hjælpes i påsken.

Jeg slutter for i dag. Ha en fortsat rigtig go påske.

Vi va kun lich kommen hjem, så tau vi da te Romø

f4a526f3-7a63-4490-a74f-49d8778c1797a25b1aa3-def9-4f79-b8a0-b2af950a5680 4db337a5-579c-4958-80b5-ccbf0bc5bd25 36ca864f-0bf8-4b76-8954-f250637f491c 90c4fc63-c5bf-4f65-b343-f83ecdf87491Jo vi kom da hjem synda morn e klok lidt i fie, me e flyve fra Mallorka, o man ka sefølle it sån richte sau i e flyve, måske en halv tim, så e man da e lidt sævne e rest af e dau. En pangsjoneret lære sat da ve siin af mæ, ja det va jo det me, at den va tre fjæng stoun forsinke, o han skul gern te brons e klok ti, o så måt æ lich fortel ham, at vi sku køj te Gråsten. “Nåh øhh det er da ret langt, tar det ikke et en fire fem timer ?” Han va jo københavne, så hva ve han da om det. Nej, soi æ, godt tre time så e vi da hjemm.

Æ va nau stolt da hun sust rundt i den røj kjyvl. Vi fandt da o nau kastanjette, så no ska hun vist te o øjf sæ.😅☝️

For lich o kom tebach te e Mallorka tue, så hej e kje´k Santa Eulalia, det e et græsk pichenaun,  som betye “veltalende”,  Eulalia fra Barcelona,  handle om en 13 årich pich fra Barcelona, som lei e matyrdøj, hvo edde hinnes sjæl fløj som en du´, te himmels. Hun blev føst sådden i en tynd´, hvo det blev stokken kniv´i og rulle nei a e ga. E rest vil æ it skryv om, for det e o bø´n som løs min blog.

En gammel forfatte, Henrik Pontopidan, født ca hunne år fø mæ,  hæ skrævn en historie som han kålle e knokkelmand. O ham o e kuun kålle des dædde for Eulaia. Det e faktisk en goi historie, som handle om, hvodan de læue e liv, som galt fatte folk, men kømme ve o knokkel, te o blyv velhauen.

Vi fek lich saue et par time, da vi kom hjem, o så sust vi da af te Romø, for det var fin solskin, o så ska man da it sit hjem o kukkelu´.  Det va lich nau for e huun, som Musse saie,  for den sust da op o neje i e klidde, o vos e bach edde.

Nåh ja, så sku vi da lich ha e kaffe å Hattesgaard. Det e lich e prik æue e i, for det e hygle, o så ka man lich få et godt styk kach te, hjemlaue.

Å e ferie fek vi nau sjau idée, føst vil vi ha flyt sauvæ´ls, o så snakke vi om o lau en lille butik, me lidt retro, antik o hva vi essen ka fin å. Så vi ska nok få e ti te o gå, men det blyve føst hen å e somme.

E jaus va vi lich nei eue e græns, o fek audens ma, ve e græge´, nei ve e Citypark. Det e billich og smache tombe godt.

Nåh ja, så e sån ferie e jo it ren slanke kur, så vi vil te o spis e lidt meie sundt, no he i e fremti. Ja e robeie saft, blyve da bæ o bæ, no ka Musse næsten o drik´et. Ja selv e præst e begyndt o køjf sund ting, for han hæ sefølle o godt af, o få nau sundt o spis.

Vi ska te o drik roibos, o hibiskus te, o spis joueskokke, o e sålt e fra Himalaya. No he i weekend, skal æ nok præu o skryv å min blog, va det ålt e godt for. Sefølle ska ma o ha nau mosjon, så vi sus da rundt me e huun, o så vil vi præu op å e golfbaan, o se om det e nau for Musse, inn for den næmest fremti.

Æ slutte he´.

O tak for e dau. Åll min søjde venne.

Vi var kun lige kommet hjem  så tog vi da til Rømø.

Ja vi kom da hjem søndag morgen, klokken lidt i fire. med fly fra Mallorca, og man kan selvfølgelig ikke sådan rigtig sove i flyet, måske en halv time, så man er lidt søvnig resten af dagen. En pensioneret lærer sad ved siden af mig, ja det var jo det med at den var tre kvarter forsinket, og han skulle da gerne til brunch klokken ti, så måtte jeg lige fortælle ham, at vi skulle køre til Gråsten. Nåh øhh, det er da ret langt, tar det ikke en fire fem timer? Han var jo Københavner, så hvad ved han da om det. nej, sagde jeg godt tre timer, så er vi da hjemme.

Jeg var mega stolt da Musse drønede rundt i den røde kjole. Vi fandt da også nogle kastanjetter, så nu vil hun vist til st øve sig.

For lige at komme tilbage til Mallorca turen, så hed kirken Santa Eulalia, som er et græsk pigenavn, og betyder “veltalende”. Eulalia fra Barcelona,  handler om en 13 årig pige, som led martyrdøden, hvorefter hendes sjæl fløj til himlen, som en due. Først blev hun sat i en tønde, hvor der blev stukket knive i, og så rullet ned ad gaden. Resten vil jeg ikke skrive om, for der er også børn som læser min blog.

En gammel forfatter, Henrik Pontopidan, født ca hundrede år før mig, har skrevet en historie, som han kalder “knokkelmanden”. Og ham og konen kalder deres datter for Eulalia. Det er faktisk en go historie, som handler om, hvordan de lever et liv i fattigdom, men kommer ved at knokle, til at blive velhavne.

Vi fik lige sovet et par timer, da vi kom hjem, og så kørte vi til Rømø, for det var fin solskinsvejr, og så skal man da ikke sidde hjemme og kukkelure. Det var lige noget for “huun” som Musse siger, for den drønede op og ned i klitterme, og os bagefter.

Nåh ja, så skulle vi da lige ha en go kop kaffe på Hattesgaard. Det er lige prikken over iet, for det er hyggeligt, og så kan man lige få et godt stykke kage til, hjemmelavet.

På ferien fik vi nogle sjove ideer, først vil vi have flyttet soveværelse, og så snakkede vi om at lave en lille butik, med lidt retro og antik, og hvad man ellers kan finde på, men det bliver først hen på sommeren.

I aftes var vi over grænsen, og fik aftensmad hos grækerne ved citypark. Det er billigt og så smager det godt.

Nåh ja, så er sådan en ferie jo ikke ren slankekur, så vi vil til at spise lidt mere sundt, nu her i fremtiden. Ja, rødbedesaften bliver da bedre og bedre, nu kan Musse næsten drikke det. Ja selv præsten er begyndt og købe sunde ting, for han har jo selvfølgelig også godt af, og få noget sundt og spise.

Vi skal til at drikke roibos te, hibiscus te, og spise jordskokker, og saltet kommer fra Himalaya. Nu her i weekenden, skal jeg nok prøve at skrive her på min blog, hvad det alt er godt for. Selvfølgelig skal man også have motion, så vi drøner da rundt med hunden, og så vil vi prøve op på golfbanen, og se om det er noget for Musse, inden for den nærmeste fremtid.

Jeg slutter her.

Tak for i dag. Alle mine søde venner.

Mojn fra Jes

 

 

 

Ve e grillmeister å mallorka, en ung tyske, som læue e liv.

5336f6fc-43f5-4c9f-a2a0-4733773e24072e263cef-0724-4940-bc15-3ec2405c6d08 8d7bbdf7-f771-4fb2-8937-d6673f277275 c3184222-0309-4e8d-bb0f-e058e4505579 aed6702d-0ff2-4f4b-b231-cfd6c8a556c027da1ee2-5432-4e44-a376-9f4d5692930b[wpsocialite]


Som æ skrev så tau vi te Mallorka.

Nau dau´ku vi lig ve e puul i baitøj, i 17 18 grae, men e vand va sefølle ålt for kålt. Vi boi å et fistjæne hotel i en lille turistby, Can Pastilla, 10 kilomede fra Palma.

Den føjst dau, va vi sefølle rundt i den lille by, langs me e straan, o langs o få en goi øl i e solskin, ve e grill meister, en ung tyske, me en lille grillbar. Ham ku vi da snak me. Nåh ja, øl fik vi sefølle nok hve dau, o dæs berømt sangria, fæk vi sefølle o smacht et pa gang´.

Den jen dau, gek vi ind te Palma, langs en fin sti, me e sol højt å e himmel, lækket, hvo vi sefølle fek kigge å manne sjau og fin ting. Bland ant va i en fin antik butik, hvo Musse forelske sæ i en flot ring, som sefølle va temle dye, så vi køjt it nau den dau. Men hun ku jo it få en u a e hoi, så vi måt patu, se om vi it ku finn den butik e dau edde e gen. No problemos. Men så fålt hun æue en helt ann jen, ja den ka i se å det jen bille. Vi  blev enich om, at den va meie modæne o sjik.

Vi vill hai væt ind i den stoue dom kje´k, men det lykkes it o kom, vo de hai åfen. Men så tau vi da ba ind i en ann kje´k. Som om det sku ve nau for mæ, men det va faktisk en  fin oplevels. E indgang va en lang smal trap, op å en terrasse, højt æue e by, o så nej af en nan trap, o så kom vi essen i kje´k. Ja gammel va den jo, fra omkring 1230. Man ku køjf et lys, som man ku sæt hen for jen som e døj. Så Musse køjt da jet o stelt hen for vos forældre. Nåh ja, hun køjt å en halskee, af træ me et kors å. Hun e essen it melem af e folkekje´k, o hun troue it å guj, men så e det jo godt at han troue å hinn. Hva betyæt, ba hun nyæt.

Det sku sefølle manne pangsjoniste me e flyve, o æ tøs de va nau vrævle, ba for det de kom halvanden tiim for sill. Så de vrævle e hele vej te e hotel. O det va it gaun æue, da vi sku hjem e gen, for æ troue e flyve va tre fjæng stoun for sill, så tåt de det va for dårle. Det va sefølle it åll, som va sån.

Musse hai køjt nau lække ost å e færg te Lolland, o nau lække vin i e lufthavn, så vi richte ku hyg vos å e hotel. Moddi som hun kålle sæ selv, hai å køjt en kniv, te to euro, det tåt hun va tombe billich, o nau stearinlys, men hun tåt de stank, så dem måt vi sæt u å e terrasse, sammel me min ny sko, for de stank faktisk å temle galt, som ny sko no ka gøj.

Essen va vi da en tue inn o se e ustilling me Miró. Æ må indrøm, det va it lich nau for mæ, men Musse ku faktisk godt li nau aat. Så hun køjt da nau suvenie.

Den sist dau, sku vi tjek u, e klok tolv. Men vi blev føst samle op e klok ti minudde æue ti, om audne, så vi spuu sefølle i resepsjon, nåh.-vi ku lej e væ´ls for 20 euro, så det gø vi. Troi vi da. Så vi hygge vos føst ve e puul i e sol, o te auden ku da fint kom i bai, inn vi blev hint. Men fjæng æue oot, banke det jen å e dø, hvornå ska i ue, det va da ba e rengøringsdaam. Nåh, sån ve halv ti ti, ok så gek hun e gen. Så vaet det alle læng´, så ringe e telefon, at vi da kun ku lej e væ´ls te e klok sais. Æ va essen lich å vej i bai, men så måt vi pak sammel.

Nå, men vi fek da tjekke ue, vo han snøi sæ selv. Han soi 35 euro, men det stau 53, å det soi æ te ham, men æ fæk da femten auro te bach å 50, nåh ja, sån ka det gå. Vi tau da ba en taxa te e lufthavn, o fek e lidt audensma. O så vaet det alle læng´, så kom åll e pangsjoniste e gen.

Æ må helle slut, for essen blyve e historie vist ålt for lang, men æ ska nok få skrevn nau meie i løfe a e uch.

mojn åll min søde venne.

æuesædels oversættelse

Hos “grill meister” på Mallorca, en ung tysker, som lever livet.

Som jeg skrev, så tog vi til Mallorca.

Nogle dage kunne vi ligge ved poolen, i 17 18 grader, men vandet var selvfølgelig for koldt. Vi boede på et 4 stjernet hotel i en lille turistby, Can Pastilla, 10 km fra Palma.

Den første dag, var vi selvfølgelig rundt i den lille by, langs med stranden, og langs og få en go øl i solskin, hos “grill meister”, en ung tysker, med en grill bar. Ham kunne vi da snakke med. Nåh ja, øl fik vi selvfølgelig hver dag, og deres berømte sangria, fik vis selvfølgelig også smagt et par gange.

Den ene dag gik vi til Palma, langs med en fin sti, med solen højt på himlen, lækkert, hvor vi selvfølgelig fik kigget på mange sjove og fine ting. Blandt andet var vi i en fin antik butik, hvor Musse forelskede sig i en flot ring, som selvfølgelig var temmelig dyr, så vi købte ikke noget den dag. Men hun kunne ikke få den ud af hovedet, så vi måtte absolut finde den butik næste dag igen. Ingen problem. Men så faldt hun over en hel anden en, ja den kan i se på det ene billede. Vi blev enige om, at den var mere moderne og elegant.

Vi ville havde været inde i den store domkirke, men det lykkedes ikke at komme når de havde åbent. Men så gik vi da bare ind i en anden kirke. Som om det skulle være noget for mig, men det var faktisk en fin oplevelse. Indgangen var en lang smal trappe, op på en terrasse, højt over byen, og så ned ad en anden trappe, og så kom vi ellers i kirke. Ja, gammel var den jo, fra omkring 1230. Man kunne købe et lys, som man kunne sætte hen for som er død. Så Musse købte da et, og satte det hen for vores forældre. Nåh ja, så købte også en træ halskæde med et kors, selv om hun ikke er medlem af folkekirken, hun tror ikke på gud, men så er det jo godt, at han tror på hende. Hvad betyder det, bare hun nyder det.

Der skulle selvfølgelig mange pensionister med flyet, og jeg syntes de var temmelig vrøvlede, bare fordi de kom halvanden time for sent. Så de vrøvlede hele vejen til hotellet. Og det var ikke gået over, da vi skulle hjem, jeg tror flyet var tre kvarter forsinket, så syntes de det var for dårligt. Det var selvfølgelig ikke alle der var sådan.

Musse købte noget lækkert ost på Langelandsfærgen, og noget lækkert vin i lufthavnen, så vi rigtig kunne hygge os på hotellet. Muddi, som hun kalder sig selv, havde også købt en fin kniv til to euro, hun syntes det var mega billigt, og nogle fyrfadslys, men hun syntes de stank, så dem måtte vi sætte ud på terrassen, sammen med mine nye sko, for de stank også temmelig meget, som nye sko nu kan gøre.

Ellers var vi da inde og se udstillingen med Miró. jeg må indrømme, det var ikke lige min smag, men Musse kunne faktisk godt li noget af det. Så hun købte da nogle souvenir.

Den sidste dag skulle vi tjekke ud kl 12, men vi blev først samlet op 22 10, så vi spurgte i receptionen, nåh ja vi kunne leje værelset for 20 euro, så det gjorde vi. Troede vi da. Så vi hyggede os først ved poolen i solen, og til aften kunne vi da fint nå at komme i bad, inden vi blev hentet. Men kvart over otte bankede det  på døren, hvornår skal i ud, det var rengøringsdamen. Nåh, sådan ved halv ti ti, ok og så gik hun igen. Så varede det ikke længe, så ringede telefonen, at vi da kun havde lejet værelset til kl seks. Jeg var ellers lige på vej i bad, men så måtte vi pakke sammen.

Nå, men vi fik da tjekket ud, hvor han snød sig selv. Han sagde 35 euro, hvor der stod 53 , og det sagde jeg til ham, men jeg fik da 15 euro tilbage på 50, sådan kan det gå. Vi tog da bare en taxa til lufthavnen, og fik lidt aftens mad. Og så varede det ikke længe, så kom alle pensionisterne igen.

Jeg må hellere slutte, ellers bliver historien alt for lang, men jeg skal nok få skrevet noget mere i løbet af ugen.

Mojn, alle mine søde venner.

 

 

 

E klok ti, nåh nej e jauden e klok ti

df9934e0-44b3-431d-96d8-91874d863a93 cf9aa623-c2fc-4547-92ea-f87cd4b6732d c8e27687-c4bc-4212-bef2-2b16dc989262Den stjamp vi sku da it te Billund e klok ti, nej far sin dædde soi, det e da føst e jauden. Det past mæ moi bæ, for æ sku da å arbe.

Nå, men så kom æ da i goi ti, o e præst va læng klar, me møts o stok. Men vi tau no lich en kop kaffe føst. Så ringe e dædde, ja hun ku it nå i køjf nau te sin søn,om vi it lich ku orden det føst. Keine problem, vi sust au. Bilka, ja de hæ da læng åfen, så vi måt lich køjf nau leichtøj. Men det tau snart 3 kvarte’. Men e dælde hau da alichevel køjt nau i lufthavn. Så va ålt jo godt.

Æ troe den blev halvto inn æ kom e seng.

Hva betyæt ba vi nyæt.

Det e jo det æ lich må fortæl jæ. For æ sidde da he i e sol i baitøj, å en terrasse å Mallorka. Så vi nyæt.

Selv om Musse tøs vi ska gå ind te e by. Æue sais kilomede. Det hæ vi godt af, saie hun, æ vil no helle sit ve e puul, o drik øl o sjusse.

Nå ska vi nok tai nau fint ve me hjem.

E mening va essen, at vi lich sku en tre fie dau te Paris, o så i sommehus ve Henne straan. Men så ku vi se, at det vill gi regn det mest af e uch i Frankrig, så fålt vi lich æue et godt teboi, o så fek vi essen pakke e kuffede, det e jo det æ saie, så hva betyæt, ba man nyæt. 😎👠

Ja de røj højhæle hæ Musse sefølle me, o en lang røj kjyvl. Klar te o dans flamingo. Æ ska nok tai nau fin bilre te næste uch.

Så va æ o lich te dans me Rie, æ troi l måt kom me ind o tai et os bilre af Rie o sin ny dansepartne, men Lars, e danse lære soi at vi it måt kom me ind, så blev det te en knoch, men sefølle va hun da glai for o ha me mæ.

No vil Musse snart afstai, så æ slutte, o ha no en richte goi synda.😎🍺👍

æuesættels oversættelse

Den skøre, vi skulle da til Billund klokken ti, nej far, datteren sagde, det er da først i aften. Det passede mig meget bedre, for jeg skulle da på arbejde.

Nå, men så kom jeg da i go tid, og præsten var længe klar, med hue og stok. Men vi tog nu lige en kop kaffe først. Så ringede datteren, ja hum kunne ikke nå og købe noget til sin søn, om vi ikke lige kunne ordne det først. Ingen problem, så vi kørte. Bilka, de har da længe åben, så vi måtte lige købe lidt legetøj. Det tog næsten tre kvarter. Men datteren havde alligevel købt noget i lufthavnen, så var alt jo godt.

Jeg tror den blev halv to inden jeg kom i seng.

Hvad betyder det, bare man nyder det.

Det er jo det jeg lige må fortælle jer. For jeg sidder da her i solen i badetøj, på en terrasse på Mallorca. Så vi nyder det.

Selv om Musse synes, at vi skal gå ind til byen. Over seks kilometer. Det har vi godt af siger hun, selv om jeg nu hellere vil sidde ved poolen og drikke øl og sjusser.

Nå, vi skal nok tage noget fint vejr med hjem.

Meningen var ellers, at vi lige skulle en tre fire dage til Paris, og så i sommerhus ved Henne strand. Men så kunne vi se at det ville gi regn det meste af ugen i Frankrig, så vi faldt lige over et godt tilbud, og fik ellers pakket kufferterne, det er jo det jeg siger, hvad betyder det, bare man nyder det.

Ja de røde højhælede har Musse selvfølgelig også med, og en lang rød kjole. Klar til at danse flamingo. Jeg skal nok tage nogle fine billeder til næste uge.

Så var jeg lige til dans med Rie, jeg troede at jeg måtte komme med ind og tage nogle billeder af hende og sin nye dansepartner, men det ville Lars, danselæreren ikke ha, så det faldt til jorden. men Rie var selvfølgelig glad for at ha mig med.

Nu vil Musse snart afsted, så jeg slutter her, og ha nu en rigtig dejlig søndag.

Mojn fra Jes