Tæulen game! – Sørens osse!

Æ do magge i e hoj? – Er du skør i bolden?

Kuffordæmme – Hold da op !

Æ stræue mæ – jeg skynder mig

gemydle – hyggeligt

ynnebaus – underbukser

e jaus – i aftes      æ va i by e jaus  jeg var  i byen i aftes

bom – bolcher      ka æ køf nau bom ve dæ  kan jeg købe nogle bolcher af dig             

abe affekat            min affekat e richde søjde  min abe er rigtig sød

aldrig alle              æ hæ alle væt u o flyv jeg har aldrig været ud at flyve

bom bolcher                hæ do nau bom har du nogle bolcher

bor boue                   hvo boue do  hvor bor du

bord boue

bold bul               æ kydde me e bul  jeg kaster med bolden

bønder bynne    e bynne boue u å e laan bønderne bor på landet

bønner bøøn

græs grais   æ hæ lich slaun e grais  jeg har lige slået græsset

er e      e det dæ som hæ slaun en skie/ er det dig der har slået en prut

æg ech

flag  flach    e flach e galt lille/ flaget er meget lille

falder fålle  æ fålle æue e gulderø`jeg falder over gulerødderne

gulerødder gulerø`

ikke it               æ ka it sai nau jeg kan ikke siger noget

kretba trillebør     æ kømme me e kretba jeg kommer med trillebøren

platse punkteret   min cykel e platse min cykel er punkteret

slaun slået  hæ do slaun dæ/ har du slået dig

kø kører æ kø / jeg kører

løf løber  æ løf/jeg løber

piche piger e piche hæ stæul å/pigerne har støvler på

stæul støvler

toch tog

tre`sk træsko

vinne vindue

ynde under

ynnebaus underbukser

æ jeg

ææt ærter

åll alle